Kategoriarkiv: Engelska

Ny elev! så här kollar jag av kunskaperna.

Det vanligaste för oss på vår skola nu är att vi tar emot elever från andra kommuner. Elever med utländsk bakgrund som varit i Sverige i ett antal år och tagit del av svenska skola och undervisning. Så klart har vi inskrivningssamtal och pratar med familjen om skolbakgrunden men för att lite få en blick över vad eleven kan gentemot vad den kommer att möta i undervisningen hos oss så gör jag en slags avstämning.

Eftersom det så klart är otroligt olika så har jag gjort en pärm med material vars olika delar är kopplade mot de olika avstämningspunkterna för elever med kort eller ingen skolbakgrund ur Bygga svenska. Materialet är plockat dels från bedömningsstödet för lågstadiet och dels från God läsutveckling. Lundberg och Herrlin (2014). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur.

Avstämningspunkterna är följande:

Men jag börjar med Tala-delen! Ett bra sätt att börja tycker jag och då har jag något att utgå ifrån när jag fortsätter att välja var vi startar med läsa/skriva-delarna. Den tillhör inte avstämningspunkterna men är ju en del av Bygga svenska-materialet. Jag har använt skolgårdsbilderna och sekvensbilderna men det finns även skogsbilder på bedömningsportalen.

Efter tala delen så börjar jag med läsa/skriva och då har jag som sagt utifrån avstämningspunkterna (som ni såg ovan) samlat ihop material så att vi kan få en liten bild av elevernas kunskaper. Jag hoppar så klart i materialet för det är så klart lätt för vissa men svårare för andra. Alla gör så klart INTE allt. Jag gör en bedömnings längs vägen. Här nedan har jag nu länkat materialet under varje punkt. Det är scannat så det är av varierad kvalitet men jag tänker att man ser hur jag tänkt. Man kan ju välja annat liknande material att jobba med.

LÄSA OCH SKRIVA

LÄSA (AVKODA OCH FÖRSTÅ)

SKRIVA (PÅ DIGITALT VERKTYG OCH FÖR HAND) Här lägger jag igen småorden som finns i första delen för att inte glömma att noga kolla av vokalljuden. Diktera för eleverna, du läser och de skriver. Förutom det använder jag skriva-materialet med Teo och Tanja. Här har jag avstämningspunkterna utskrivna så att jag inte glömmer att kolla av någon del när vi ändå håller på och skriver.

En del som inte är med i avstämningspunkterna men som jag också kollar av är hörförståelsen. Högläsning i bedömningsstödet.

Utöver det ovan nämnda så kollar jag också av lite muntlig matte. (Bedömningsstöd från Bedömningsportalen) Eleverna kommer att hamna i matteundervisning näst intill direkt och här får jag en bild över några begrepp och ramsräkning m.m.

Dessutom pratar vi lite engelska och det är plockat utifrån bedömningsstödet på Bedömningsportalen. Något som också eleverna möter snabbt. Av tidsbrist så är det främst muntlig engelska som jag kollar av. Rekommenderar dock även de andra delarna av engelskan i bedömningsstödet läsa, skriva, lyssna om man känner att det finns tid och ork!

Så klart är det flexibilitet som gäller. Allt beror ju på eleven som sitter framför mig. Hur mycket eleven orkar med. Så klart kan det här vara på fler tillfällen!

Pick a colour. Vi tränar engelska med ”loppor”.

Under förra terminens engelskaundervisning lyssnade vi på radioprogrammet Meka med engelska. Vi lärde oss ord och gjorde en ordvägg i klassrummet på de ord vi lärde oss och vi skrev i våra skrivböcker. Väldigt bra och uppskattat radioprogram ur URs fantastiska arkiv.

Meka med engelska.

 

Nu har vi hoppat på Pick a colour.

Även det från UR. Första avsnittet tittade vi på idag. Det handlar delvis om ”loppor” som är levande och pratar med varandra. Så idag vek vi också loppor…


Say a number…

Pick a clolour…

Sen, bakom färgen, finns det ett uppdrag eller att säga ord som vi lärt oss under förra terminen. Eleverna kan skriva av från vår engelska ordvägg.

Min egen flicka går i en parallellklass till min egen klass och när hon kom hem från skolan tillverkades en loppa så vi har gjort uppdrag och snackat engelska här ikväll…

Härliga ungar!!! 🙂

Inspirerad av kors-språkande #NC

Igår hade vi vår sista föreläsningsdag med Mecki från Nationellt Centrum för andraspråk.

Som vanligt inspirerande..

Den här gången fastnade jag lite extra för när hon pratade lite om korsspråkande eller translanguaging. ”Att röra sig kors och tvärs genom sina språk”.

Artikel ur tidningen Lisetten.

Tankarna började snurra och för att börja och prova lite tog jag tillfället idag när vi skulle lära vårt andra språk engelska. Målet med kapitlet i engelskaboken är att kunna 5 sjukhusord. Bra tillfälle att jämföra olika språk och kika på likheter tänkte jag.

Vi började med engelskan. Läste texten och letade efter sjukhusord. Så var det ju på svenska också då. Men sen kan vi ju tillsammans flera språk i klassen. Vi skrev upp så många vi kunde/hann på andra de andra språken. Det som hände i klassrummet är att en stolthet över att kunna och få visa växer hos de som är flerspråkiga och som kanske inte alltid har så lätt för att räcka upp handen och vara säkra på att ha rätt. Glädjen sprudlar och det är svårt att sitta still för de vill så gänra skriva och visa på tavlan. De andra eleverna tittar och försöker härma efter. Det är roligt att kunna ord på andra språk. Spännande med andra bokstäver som låter på helt andra sätt än hur våra ljud och tecken hör ihop. Jag skriver hann här ovan för vi hade kunnat hålla på längre och organiserat det bättre för att lära oss ord på andra språk men det får bli nästa gång. Lärdomen blev iaf att det finns flera likheter mellan språk. Vi konstaterade också att det är ju bra att doktor heter nästan lika på många språk så man kan få hjälp om man behöver det. Det förstår vi iaf hos varandra. Vi har pratat om att jämföra språk för att komma ihåg som en slags studieteknik till att lära sig glosor och tänk vad viktigt det är för männsiskor som kommer till Sverige och ska lära sig alla ord i vårt språk.

Vi har tidigare hälsat på alla våra olika språk olika dagar när vi går in i klassrummet. Men att lyfta våra olika språk oftare i klassrummet är absolut något som jag ska fortsätta med och fundera vidare på hur man kan lägga upp det på något bra sätt. Kanske ”veckans språk” som Mecki hade som idé….

Arbetssättet kan också  hjälpa till kring arbetet mot och  bedömningen av svA. Det står i det centrala innehållet:

  • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk. (SVA)
  • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. (SVA)

På min PP-vägg står det:

  • Kunna jämföra svenskan och modersmålet. (SVA)

 

image

IMG_1480.JPG
En del av vår dörr med Hej på alla våra språk.

 

 

 

Engelska, samma lektion, olika nivåer.

Att erbjuda en undervisning på flera nivåer gäller i alla ämnen i skolan. Den här lektionen har vi jobbat i engelskan och även där ligger vi på olika nivåer kring samma mål.

Just i engelska är ett ämne där jag är ganska styrd av läromedlet. Vi använder oss av Magic och i slutet av workbooken så ska eleverna, efter varje kapitel, självbedöma hur de tycker att det gått att nå målen för kapitlet. De målen har jag använt till min PP-vägg.


För att ge exempel på hur jag tänker så var målen för kapitel 7 att

  • kunna 5 insektsord
  • kunna säga något som man inte gillar.

Då är det fokus med lektionerna. Även om vi jobbar med textbook och workbook måste vi ha koll på målen och att vi verkligen tränar på dem också.

Den här lektionen så fick eleverna ett blad med bilder på insekterna från boken. De skulle rygg mot rygg beskriva insekterna för varandra. Innan vi drog igång så måste vi prata om vad man behöver för ord för att beskriva dem. Tillsammans resonerade vi kring att men kunde använda:

  • colours
  • wings
  • legs
  • what thy are doing
  • spell (vi har jobbat med alfabetet)


Full aktivitet! Inte ett dugg viktigt att det blir helt rätt bara man försöker prata engelskt, det kan vara lite svengelskt, bara man vågar prova.

IMG_3284.JPG
Sedan kan man träna insekterna, med ord och bild, på mattan. Bland andra saker som jag vill att de ska kunna även i andra ämnen. Vad är det jag inte är helt säker på? Det är det jag ska träna om jag får tid över. Ta ansvar för sitt lärande. En lektion där alla utmanas, vi jobbar mot samma mål på olika nivåer. 🙂

Forts språkliga mål, lägesord. Instruerande genren.

Idag fortsatte vi med NC-uppgiften kring språkliga mål. Den här gången med fokus på lägesord. Först var vi så klart tvungna att reda ut vad lägesord är. Detta stämde precis med vad vi jobbar med i engelskan. Så vi kopplade till och påminde oss om vad orden dessutom heter på engelska.

Idag var det viktigt att man kände sig säker på de geometriska objekten när lektioen var slut. Så det påminde jag om. Är man osäker på dessa 8 som jag valt som viktigast så behövde man tänka på dem lite extra idag och träna på vilken som är vilken.

Vi jobbar med den begreppsliga förmågan så klart och den kommunikativa, vilket också syns på tavlan.

Grejen idag var förutom att repetera de geometriska objekten att alltså träna lägesorden. Eleverna skulle i par följa en instruktion och lägga figurerna på ”rätt”   sätt. När de var klara med det så skulle de i paren hitta på en ny figur och skriva en instruktion till den. Vi påminde oss genom att plocka fram den instruerande genreplanschen.


IMG_3013.JPG

Samtidigt som större delen av klassen jobbade på i boken efter denna övning så samlade jag mina nyaste flerspråkigaelever på mattan och repeterade målet igen. Med figurer och kort så parade vi ihop och tränade på begreppen. Eftersom de efter ett tag blev säkra på vilken som var vilken placerade jag dem också på olika sätt och de fick träna på att beskriva de olika lägena en stund.

IMG_3014.JPG

Det blev ett nytt ark till begreppsväggen med lägesord och kopplade lite grann till engelskan också…

 

Nu väntar bara ett sista uppdrag kring geometriska figurer och då har de hjälp av vårt förra ark…

IMG_3015.JPG  

Hur ligger jag till i engelskan? 

I veckan checkade jag av hur eleverna känner att det går i engelskan. Vi påminner om målen under lektionerna och i just engelskan har jag valt att sätta upp målen som vår engelskabok Magic har satt för varje kapitel. De är tydliga och ger en struktur för vad vi jobbar mot. Det är de målen som jag satt på vår PP-vägg för engelska.  Väggen fungerar också som en stöttningsvägg, man kan gå och titta vad några ord heter.

Jag har haft svårt att få till den målmedvetna undervisningen i just engelskan och jag tror att det beror på att jag är mer läromedelstyrd kring de lektionerna än vad jag är i svenska, SO och NO t.ex. Nu känner jag att jag hittat en medelväg som funkar. ? Jag gör eleverna medvetna om vad vi jobbar mot under kommande lektioner och kan kolla av om de nått målen på ett liknande sätt som i de andra ämnena.

Vi gjorde som sagt en delavstämning i veckan. Eleverna fick skriva så gott de kunde. Stavningen var inte viktig, förutom på de meningar vi haft i läxa just under veckan. På samma gång gick eleverna självbedöma sina kunskaper i molnen. Känner du dig säker på målen så här långt i engelskan? Nu blir eleverna på samma gång påminda om vad vi siktar mot och ett exempel på vad de ska kunna så småningom.
  IMG_2964.JPG

Nu är det min tur att bedöma eleverna i Infomentor.

Fick önskemål om dokumenten jag använt mig av så här kommer dem:

Konkretiserade mål till väggen. De blåa är från kursplanen, de röda är från läroboken.

Delbedömning för eleverna.

Engelska som andra språk. Träna muntlig interaktion.

Vi i Hultsfred går en stor satsning med Nationellt centrum för andraspråk och lär hur vi på ett bättre sätt ska möta och tänka till kring undervisningen med våra elever som läser svenska som ett andra språk. Vi får många kloka tankar och bra idéer att ta med oss in i klassrummet.

Vi läser ju engelska som andra språk tänker jag! Kanske kan man använda idéerna även när man ska lära sig andra språk. Så tills imorgon har jag förberett en övning som vi har gjort i vår utbildningssatsning, fast vi ska göra den på engelska imorgon. Kanske ökar också förståelsen för hur svårt det är att lära sig ett nytt språk tänker jag.

Eleverna ska jobba i par. En har ett korsord framför sig och den andra orden. Personen med orden ska nu i tur och ordning förklara på engelska utan att säga själva ordet vad som  ska stå på de olika raderna. Sedan byter man. Den här gången är det veckodagarna de ska förklara för varandra. Det finns också ett utmaningskorsord om man är sugen på att göra det svårare. Där finns förutom veckodagarna även några kroppsdalsord som vi har jobbat med en tid. Korsorden är gjorda helt gratis på Puzzelmaker.

IMG_2938.JPG
Ska bli spännande att se hur det blir imorgon! Men ska man lära sig ett nytt språk måste utflödet vara större än inflödet och man måste träna muntlig interaktion, det har NC sagt. 😉

(Jag har också gjort ett på svenska till svenska så att mina allra nyanländaste kan träna på att förklara veckodagarna på svenska vid något tillfälle.)