Hur ligger eleverna till i språkutvecklingen i modersmålet?

Jag samordnar nätverksträffar med våra modersmålslärare i kommunen. Under de träffarna började vi diskutera vilka elever som vi behöver studiehandledning. Elever som varit väldigt lång tid i Sverige, vilket är egentligen deras starkaste språk? Vilka är i behov av studiehandledning på sitt modersmål gentemot att få stöttning på annat sätt i t.ex. förförståelse-pass på svenska? Där vi paketerar upp innehållet i ett arbetsområde tillsammans i en för eleven lagom takt.

Även i samtal med elevhälsan när vi börjar fundera på en elevs utveckling och att den kanske in utvecklas som vi hoppats så kommer ofta frågan upp vad eleven kan på sitt modersmål… Jag tänkte att vi behöver ett verktyg för att få mer nyanser och kunna samverka på ett bättre sätt för att fatta de bästa besluten för insatser kring eleven.

Utifrån dessa problematiseringar började jag fundera på att ha ett liknande material som Bygga svenska även i modersmålsundervisningen. Att liknande språkutvecklingen i svenska genom Bygga svenska-materialet få nyanser på elevernas kunskaper.

Så utifrån Bygga svenska-materialet har jag gjort om till matriser för språkutveckling i modersmålet. Det är under arbete men nu har våra modersmålspedagoger provat det lite under slutet av terminen som stöd för sina bedömningar. Kanske behöver vi skruva på det lite för att just få fram det som jag önskar få fram på ett tydligare sätt. Nämligen då vilket stöd som vi tänker gynnar elevens lärande bäst, och kanske att det tydligare framgår om en elev kan tillgodo göra sig olika sorters texter på sitt modersmål. T.ex. gynnas eleven av att läsa en faktatext på arabiska. Diskussioner kring detta tar jag vidare med modersmålspedagogerna under höstens träffar.

Modersmålpedagogerna har hittills lämnat positiv feedback till mig. Då de tycker att det är ett bra verktyg även i samtalet med föräldrarna men att det också skapar förståelse för eleverna kring vad vi jobbar med.

En av pedagogerna har också jobbat med att översätta det till arabiska.

Jag har gjort olika varianter för 1-3, 4-6 och 7-9 men det är än så länge bara det centrala innehållet som är olika. Även här fortsätter diskussionerna under nästa termins nätverksträffar. Bör stegen ändras så som Bygga svenska? Som sagt vi jobbar vidare…

Alignment modersmål 1-3′.docx

Alignment modersmål 4-6.docx

Alignment modersmål 7-9.docx

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *