Hur har vårt utvecklingsår varit? Reflektionsseminarium i Hultsfred

Ja då var det dags att summera året på flera olika sätt, för min del gäller det att tillsammans med ca 150 deltagare reflektera över vårt utvecklingsår tillsammans där vi har kopplar ihop SKUA-arbetet med det övriga utvecklingsarbetet så som Bedömning- Bygga svenska, Digitalisering och sist Kooperativt lärande och elevaktiva arbetssätt. Hur blev det? Med skolverkets kvalitetshjul i tankarna, Kvalitetsarbete i praktiken, men har lagt till ett par frågeställningar: Varför blev det som det blev och hur vet vi det?

För att få så stor delaktighet som möjligt kring utvecklingsarbetet som då ska ge hållbara förändringar enligt stödmaterialet, så har jag involverat många i arbetet det är förstelärarna som varit samtalsledare och workshopsledare vid kooperativt lärande och elevaktiva arbetssätt, arbetslagsledare som lett sina arbetslag vid mellanträffar då deltagarna t.ex. provat på att bedöma sina elever utifrån Bygga svenska, It-inspiratörer som lett workshops kring digitala resurser, speciallärare som deltagit i diskussioner i arbetslag med syfte att lyfta det specialpedagogiska tänket vid mellanträffar kring kooperativt lärande – Hur stöttar vi våra elevers utveckling kring den kommunikativa förmågan?. Alla de har fått reflektera utifrån sina roller kring utvecklingsarbetet.

Men så har vi alla deltagare, pedagogerna och så eleverna. Alla deltagare har fått i uppgift att intervjua minst en elev, frågor med SKUA-fokus:

Elevintervju skola

Elevintervju fritids

Så har pedagogerna nu fått reflektera i ett så reflektionsseminarium. Där de fick ”värma upp” med den kooperativa strukturen ”berätta mera” och så det digitala inslaget i form av Microsoft Whiteboard där de fick blicka framåt gemensamt i sina arbetslag. Hela upplägget finns i Power pointen här under.

Vi värmer upp som sagt, sedan backar jag bandet och kopplar till de uppsatta målen innan deltagarna får reflektera kring dessa frågeställningar:

Efter det var det dags att blicka framåt:

Många jättesnygga ”framåtblickar” levererades. Arbetet fortsätter till hösten!

Även rektorerna har fått reflektera. Efter reflektionsseminariet så bokande jag in en tid med rektorerna där de fick läsa reflektionerna och tillsammans diskuterade vi utifrån frågeställningarna: Hur fungerar kompetensutvecklingen i din verksamhet? Något du fått bekräftat? Något som överraskar dig?

Vi startar upp hösten med att jag visar på vad reflektionerna och intervjuerna har gett oss och hur vi utifrån det tänker vidare kring utvecklingsarbetet inför att enheterna och verksamheterna ska sätta nya priomål för läsåret. Utifrån det hoppas jag kunna se vad vi har lärt oss och vad av det vi har uppnått som vi vill behålla och vad vi vill fortsätta utveckla så som stödmaterialet skriver. Så blir det dags igen för att definiera ”Var är vi (nu)?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.