Observation talutrymme. Träff 2. Kollegial handledning av planeringar.

Vårt fortsatta utvecklingsarbete för att fördjupa och hålla i vårt språk – och kunskapsutvecklande arbete i kommunen innebär att vi nu genomför klassrumsobservationer med fokus på talutrymme. Vi har nu haft vår andra av 3 träffar.

Se inlägg om första träffen nedan:

Observation talutrymme. Träff 1.

Till den här andra träffen ska deltagarna ha med en lektionsplanering. Vilken som!

Vi ska lära av varandra under dagens träff, bolla tankar, sprida goda exempel och idéer så att vi tillsammans kan utvecklas för att bli bättre. Vi har så mycket kunskap i huset, vi ska bara få syn på det!

Vi började med att reda ut vad kollegialt lärande är och innebär:

Nationellt centrum för andra språk finns lite samlade länkar.

Skolverket skriver enligt hemsidan:

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning.

Vi ska göra en MÅLINRIKTAD handledning. Vi har som mål att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen.

Deltagarna kommer att ha olika roller under tillfället:

Handledare– yttre ramar, hålla ihop gruppen

Medhandledare – övriga deltagare

Sakägare –den vars exempel är i fokus

 

Sedan ska vi jobba enligt arbetsgången här nedan:

Arbetsgången är något omarbetad från Cederberg-Sheike s. 96-101 via Nationellt centrum för andraspråk.

Till vår hjälp kan vi använda oss av:

Det var dock inte alls svårt att få igång diskussionerna i grupperna, vi behövde inte använda oss av exempel-frågorna. Först listade vi alltså stöttning som vi såg i planeringen vi valde efter presentationsrundan. Det kunde vara filmvisning, förtydligande av ord, bilder, tecken, modellering osv.

Efter det listade vi tillsammans den utvidgade stöttningen. Hur skulle vi kunna stötta på ett ännu bättre sätt? I de bästa av världar hur skulle vi kunna stötta eleverna så att de lyckas ännu bättre under lektionen?

Uppskattat av pedagogerna som i reflektionerna skriver om hur roligt det är att få sitta och prata undervisning tillsammans. Att få grotta ner sig i undervisningen och få bolla tankar och idéer med sina kollegor.

Nu återstår det sista tillfället då vi ska dra lärdomar av våra observationer! Återkommer på bloggen om det. 🙂

2 reaktioner på ”Observation talutrymme. Träff 2. Kollegial handledning av planeringar.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *