Vi skriver barnböcker under barnboksveckan

Vi firar barnboksveckan genom att själva skriva barnböcker.

Som vanligt planerar vi vår berättelse mha 4-rutan, inledning, problem, lösning och slut.

Sedan går vi på att skriva, författa, riktigt. Vi skriver på datorn och försöker bygga på berättelsen utefter vår egen förmåga. Några hjälper jag att skriva för hand så de kan skriva av och andra skriver själva och försöker utmana sig genom att skriva någon mer mening kring varje ruta. Några skriver något ord i varje ruta och sedan hela meningar på datorn.


När datortexten är klar ska rätt textrader klippas ut och klistras in på rätt sida i boken. Man får då läsa det man själv skrivit och sortera in det på rätt plats. Så också rita en passande bild till. Den här gången har eleverna skrivit en och en, med talsyntes såklart.

img_4731.jpg

img_4733.jpg

img_4734.jpg

De flerspråkiga eleverna som kan skriva på sitt modersmål får också göra det i sina böcker. Skriva på både svenska och modersmålet. Kan man inte skriva på modersmålet får man spela in, som vanligt, på iPaden mha Imovie.

Vi har också pratat mycket om framsidan. Vad finns på framsidan av boken? En rubrik, en passande bild och en författare med för- och efternamn. Därför var också vi tvungna att skriva för och efternamn på våra böcker. Vi ska sedan sortera dem i alfabetisk ordning efter efternamnet precis som i biblioteket och så ska vi kunna låna och läsa varandras böcker i vårt egna lilla klassrumsbibliotek.

img_4714.jpg

I avslutar veckan med ett besök i det stora biblioteket. Då kan vi kolla efter om Lasse Maja-böckerna står vid W och om Alfons Åberg finns vid B. 🙂

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.