Koppla svenskan till modersmålet och tvärtom.

I min vidare utbildning via Nationellt centrum för andra språk fick jag upp ögonen för modersmålsundervisningen. Där fick vi titta på och fundera kring modersmålsundervisningen som ett eget ämne som får sisådär en 40 – 60 min i veckan i kontrast till de kunskapskrav som eleverna ska uppnå. Kunskapskrav som i mycket går att jämföra med vår svenska undervisningen och antal minuter som vi lägger i veckan kring det ämnet….

 

kunskapskrav-modersmal
Urklippet är taget ifrån Infomentor där våra modersmålslärare gör sina bedömningar.

Dessutom står det ju i det centrala innehållet för svenska som andraspråk:

lasa-sva

sprakbruk-sva

tala-lyssna-sva

Vi måste få till ett samarbete på riktigt för att kunna göra rättvisa bedömningar.

Vi tänker ju också att eleverna via studiehandledning ska kunna få visa sina kunskaper i t.ex. No och So på sitt modersmål.

 

Det här har varit i mina tankar ett tag nu och funderingarna har satt igång kring hur man på ett smart sätt kan göra detta samarbete verkligt.

Jag pratade med våra modersmålslärare om hur mina elever låg till. Kan de skriva på sitt modersmål? Det kan några, och bara för att börja med något, så när vi nu skriver berättelser så skriver de både på svenska och modersmålet.

Alla mina flerspråkiga elever kan dock inte skriva på sitt modersmål. Så då gjorde jag en annan lösning idag. De fick försöka skriva sin berättelse på svenska men sedan berätta den muntligt på, i det här fallet, arabiska. Spela in den på I-paden helt enkelt.

Så medan den ena gruppen elever skrev berättelser och försökte utmana sig med att utveckla sin text, mycket enkelt men dock en start, genom att skriva någon mening till kring varje ruta i 4-rutan när de skrev texten på datorn. Så spelade den andra gruppen in sina berättelser muntligt på I-paden. Den här gruppen hann då med att skriva två berättelser. De hann träna på att bli mer självständiga kring berättelseskrivandet och få kläm på hur jag menar med inledning, problem, lösning och slut. Och den första gruppen utmanade sig vidare i berättelseskrivandet och var nöjda med sitt arbete på datorn. Vi är olika och jobbar för att nå vårt nästa steg på olika sätt även om vi jobbar mot samma mål. Två spår i undervisningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.