Kommunikation i matten med struktur.

Veckans matte har handlat om subtraktion. Introduktion av subtraktion. (Passande nog är veckans ena bokstav S.)

Första lektionen handlade om att jag tog bort och visade på tavlan. Bl.a. satte jag 5 magneter på tavlan sedan tog jag bort några. Barnen fick klura på hur många jag tog bort och hur man skriver det jag gjorde på mattespråk.

Sedan var det elevernas tur. De fick 6 klossar för att det inte riktigt skulle bli samma tal. De satt i par och skulle ta bort för varandra och sedan skriva på mattespråk.

 
Nästa lektion pratade vi om att man kan använda fingrarna och ta bort dem eller hoppa bakåt på en talrad. Den muntliga interaktionen bestod den här gången av att leka affär. Barnen fick i 3-gruppen turas om att vara kassörska och räkna tillbaka till kunderna. Varje kund fick en tia att handla för och kassörskan fick sätta priserna. 10 fingrar minus priset, ta bort fingrar för priset. Utmanande blev att handla mer saker och då räkna i flera steg. Hur mycket blir det tillsammans och hur mycket ska kunden ha tillbaka.

 
I vår mattebok Favoritmatematik jobbade vi sedan med sidor där man handlade saker för pengar och skrev på mattespråk.

Under de här lektionerna fick vi också användning av vår nya struktur för pratljud-nivån i klassrummet. Blir mycket tydligt vilka förväntningar jag har på eleverna. När de ska/får prata – grönt ljus, när de får viska och hjälpa varandra – gult ljus och när jag tänker att det är uppgifter som eleverna ska klara helt på egen hand dvs. utan att ta hjälp – rött ljus. Det kan t.ex. handla om att vissa sidor i boken där de ska forma siffror eller andra symboler. Mycket uppskattat av eleverna som hjälper mig att komma ihåg att flytta pilen. ”Kan du inte flytta pilen Malin så vi får prata vanligt nu” sa en pojk när vi skulle leka affär. 🙂 Härliga ungar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *