Första veckan med Livet i bokstavslandet.

Då var vi runt första veckans arbete med Livet i bokstavslandet avsnitt 1 och kapitel 1 i läseboken.

Första kapitlet i läseboken handlade om namnen på huvudpersonerna och vi har jobbat med att känna igen våra och våra kompisars namn i klassen.

Här kan man se hur vi lagt upp arbetet kring läsläxan.

Vi började med att titta på Livet i bokstavslandet avsnitt 1. Sedan pratade och sjöng vi om alfabetet.

Efter det hade vi lite av ett arbetsschema men de fick välja i vilken ordning de ville jobba med uppgifterna. När de var klar med någon del skulle de gå fram till tavlan och skriva sitt namn under det de var klara med. En träning på att skriva sitt namn. Gick mycket bättre än väntat för att vara första veckan i årskurs 1.

Vi har pratat en del om att ta hjälp av bordsgrannen innan man ber mig om hjälp t.ex. om man undrar vad man ska göra härnäst. Det sitter inte riktigt ännu men  vi tränar vidare…

Uppgifterna bestod i att läsa för mig, jobba med 3 sidor i arbetsboken, göra en namnskylt, skriva sitt namn i forma bokstäverna-boken och att para ihop foto med rätt namn. Jag la där till huvudpersonerna i läseboken, Dani, Coco, Ami, Bruno och katten Max och bilder på dem.

 


Så har vi skrivit på datorn med talsyntes i skrivarpar. Vid första tillfället listade vi klasskompisarnas namn. Detta skickade jag också hem som lite extra läsläxa. (Man kan skymta en sådan lista på tavlan vid läsa-uppgiften ovan.)

Vid andra tillfället så skrev vi första sidan till Boken om mig själv. De har skrivit familjemedlemmarna i deras familjer. De fick jobba två och två och hjälpas åt att skriva på varandras familjer. Jag skrev orden mamma, pappa, bror och syster på tavlan.

Så har vi också provat på att jobba med något från motorikskåpet när de var klara.

Funkade jättebra! Roligt!!

Knäppa knappar

Pärla på piprensare

Skruva skruvar och muttrar
 

Jag har också gjort ett arbetsschema för några av mina elever som är väldigt nya i Sverige går iväg och har extra stöttning i svenska. För att de ska hinna med att träna bokstäverna och inte är med alltid när vi jobbar med de delarna. Lättare att kryssa och se vart man är. Jag tänker att jag skriver vilken bokstav schemat gäller för på schemat. Helt enkelt för att enklare hålla ordning på vad som ska göras härnäst.

arbetsschema bokstäverna

 

Här finns arbetsschemat om någon är intresserad av att använda det.
Det som vi har kvar och som jag hoppas hinna med är att titta efter om vi också bor i bokstav- och mattelandet. Leta bokstäver och siffror i form av t.ex. möbler, vägar, lekredskap m.m. runt omkring oss. Roligt uppgift som finns med i lärarhandledningen till tv-programmet Livet i bokstavslandet. På UR.se.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.