PP-väggar Matte och Svenska nästan klara. Elevinflytande väntar…

Höstterminen närmar sig och tankarna på skola, undervisning och planering börjar rulla igång igen.

En spännande höst med nytt läromedel, ASL (Att skriva sig till läsning) och inte minst nya elever och föräldrar och en och annan ny kollega. 😉

Planeringsstrukturer kring Svenska och Matte med utgång från Livet i bokstavslandet och Livet i mattelandet kan ni läsa i de två tidigare inläggen. Sitter och klurar på lite finjusteringar innan det kommer fler klara lektionsplaneringar här på bloggen.

Nu är dock PP-väggarna (Pedagogiska planerings-väggar, mitt sätt att synliggöra de pedagogiska planeringarna för eleverna) nästan klara. Klara så långt som jag kan utan mina elever. Elevinflytandet väntar…

De konkretiserade målen sitter nu på väggen med förtydligande bilder/saker. Nytt för den här gången är att några av målen har andra färger. De blå meningarna visar vad vi jobbar mot i förlängningen, nästa nivå. De symboliserar utmaningsmål, kan man säga. Det är inte en godkänd nivå utan lite svårare men ändå något som vi kommer att jobba mot under höstterminen. I svenskan t.ex. har jag blå markerat målet ”Skriva berättelser med inledning, problem, lösning och slut” detta eftersom detta ligger som nivå C i bedömningsstödet på Bedömningsprotalen. För nivå A och B så är kravet att ”Eleven prövar att skriva för att kommunicera” resp. ”Eleven skriver text för att kommunicera”. Men jag vill ändå ha med det målet för det är det vi siktar mot och det är tydligt och konkret, något som eleverna känner till. Vi jobbar med 4-rutan för att tydliggöra tankestrukturen med berättelseskrivandet och det är något som eleverna redan börjat jobba med i förskoleklassen. (I menyraden längst upp finns en flik med 4-rutan, om du är intresserad av att läsa mer kring det arbetet.)

Här på länkarna finns meningarna ifall någon är intresserad av att använda dem.

Konkretiserade mål svenska

Konkretiserade mål matte.

Nu väntar som sagt  elevinflytandet. Barnen ska få tycka till kring hur vi ska jobba för att nå de här målen. Fundera kring hur man lär sig egentligen! (Metakognitiva förmågan) Vad och hur måste vi göra i skolan för att vi ska lära oss allt detta? Kanske kan man också jobba med det hemma eller på fritids, hur i så fall?

motto

De konkretiserade målen använder vi så småningom i vardagen i undervisningen. Vi plockar fram dem på tavlan när vi ska jobba med dem som en påminnelse om vad det är vi jobbar för att nå… Fortsättning från vardagen kommer så klart här på bloggen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.