Alignment och matris i matten åk 1 med grund i Bedömningsportalen, Favoritmatematik och Livet i mattelandet.

Då har jag påbörjat planeringen av matematikundervisningen inför höstterminen.

Jag bestämde mig ju för att jag skulle äga matematikplaneringen inför de nationella proven i våras så nu ska det bli verklighet är tanken. Jag ska göra en pedagogisk planering och en PP-vägg som jag använder på riktigt i undervisningen så som jag gör i svenska, So och No.

Så efter att funderat på vad jag har att rätta mig efter har jag snickrat ihop en alignmentplanering för höstterminen. Vad är det vi ska lära oss? Mot vad utmanar jag och leder lärandet i klassrummet?

Eftersom jag tänker mig att vi i undervisning kommer att jobba med vårt läromedel Favoritmatematik men också kommer att utgå från URs serie Livet i mattelandet har jag tagit med det i tänket. Så har jag också kikat på bedömningsstödet som finns på Bedömningsportalen. Bedömningsstödet på bedömningsportalen riktar sig främst mot taluppfattning.

Bed portalen favoritmatte Livet i mattelandet

Här finns alignmentplaneringen att läsa:

Alignment matte Ht 1.

Utifrån de förutsättningarna och min gamla alignmentmall för matematiken i åk 3 ”bantat ner” de konkretiserade målen så att de ska passa åk 1. Alla delar måste så klart vara med hela vägen men med progression. Lösa problem, begrepp, metoder och att kommunicera/resonera. För att säkerställa progressionen och att jag leder lärandet på ett tydligt och riktat sätt i klassrummet så småningom så har jag också gjort en matris. Jag ska fortsätta erbjuda två spår i undervisningen.

 

Två vägar mot samma mål

Här finns matrisen:

Matris matte Ht 1.

Vi tillsammans ska jobba målmedvetet. Vi ska jobba konkret, i grupper och självständigt. Jag ska äga planeringen och ta hjälp av Livet i mattelandet och Favoritmatematik bl.a. för att vi tillsammans ska nå målen. För att vara säker på att jag lägger mig på en bra nivå har jag bedömningsportalen till hjälp. Jag ska utforma mina lektionsplaneringar utifrån min PP-vägg och utmana och leda lärandet mha min matris.

Här är en slarvig första planering av en lektion kopplad till Livet i mattelandets första avsnitt om likheter och olikheter. Vilka mål ska vi nå kopplat till de matematiska målen lösa problem, begrepp, metoder, problemlösning. Men så inte glömma, hur utmanar jag? Här blir det med enkla ekvationer tänker jag. På mattan tränar vi begreppen extra innan de går på matteboken, lika, olika, mer, mindre, fler, färre. När jag repeterar extra på mattan får den andra gruppen efter genomgång och film börja jobba i boken eller med något annat material. De får då försöka hjälpas åt i de par som de sitter. Tills jag är klar att utmana dem vidare och hjälpa till. Två spår i undervisningen. Ett pyssel kopplat till lektionen är att göra cirklar av raka linjer – girlanger. 😉 Eftersom de i programmet gör en gloria av en rak linje. En motorisk övning istället för att forma siffror likt ASL-tänk…. Vi kommer också att jobba med en problemlösningsuppgift kopplat till målen här. Det finns exempel att ta i lärarhandledningen till favoritmatematiken. Kopplar till siffran 0 och 1 var det att fortsätta ett mönster. För att utmana där kan jag be dem förklara hur de tänkt och hitta på en liknade uppgift tänker jag.

img_3897.jpg

Detta är första steget mot den klara pedagogiska planeringen sen i höst. Då får eleverna vara med och bestämma hur vi ska jobba för att nå målen och hur de visar för mig att de har nått målen. Då skapas vår gemensamma PP-vägg.

 

 

2 reaktioner på ”Alignment och matris i matten åk 1 med grund i Bedömningsportalen, Favoritmatematik och Livet i mattelandet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.