5 nyckelstrategier även för att utveckla lärarkvalitet?

Att följa lärande

 

Förstelärarna i vår kommun har fått boken Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken, av Dylan Wiliam. Jag skriver nu lite tankar som boken väckt hos mig.

I första kapitlet skriver Dylan om hur stor roll lärarens kvalitet har för eleverna. ”Det spelar inte så stor roll vilken skolan de går i, det spelar mycket större roll i vilket klassrum de går.” Den viktigaste skillnaden är helt enkelt lärarens kvalitet. Det har lite att göra med klasstorlek eller grupperingar av olika slag. Men hur ökar vi lärarkvaliteten?

Jag tycker att han sammanfattar det bra i epilogen av boken: ”Om alla lärare inser att de måste förbättra sin metodik för att de ständigt kan bli bättre, och inte för att de inte är bra nog, och fokusera på de saker som enligt forskningen innebär störst skillnad för eleverna, så kan vi förbererda våra unga att utvecklas framgångsrikt i 2000-talets oerhört komplexa och oförutsägbara värld.”

Han skriver också i kap 7  ”Att kontinuerligt utveckla sin undervisning är utomordentligt svårt. Den goda nyheten är att man inte behöver börja på noll. Man kan bygga på andra lärares erfarenheter och redan utvecklade tekniker.”

Jag tänker att lärare måste hjälpas åt och våga ta hjälp av varandra. Vi måste också förlika oss med att samhället förändras och vi måste därför också förändras, då vi är en så viktig del av samhället. Det betyder inte att vi har gjort fel i alla tidigare år. Då passade kanske den sortens undervisning. Men vi måste ta del av ny forskning och använda den nya forskningen i våra klassrum. Tack vare all ny teknik och sociala medier har vi all möjlighet i världen att ta del av andra lärares tekniker och erfarenheter, inte bara på vår egen skola utan över hela Sverige, eller världen… Vi måste skapa forum och situationer där vi i vardagen pratar undervisning. I lärarbristens tid är metodik och undervisningstips oerhört viktigt tänker jag. Att stötta varandra så att vi tillsammans är starka.

Alla elever har rätt till den allra bästa läraren.

”Ingen lärare är så bra eller dålig att hon inte kan bli bättre!”

Dylan skriver sedan om att arbeta med formativ bedömning. De drog slutsatsen att ”forskningen antydde att användningen av bedömning för att anpassa undervisningen, särskilt på klassrumsnivå, i många fall faktiskt dubblerade hastigheten i elevers lärande.” En forskning som vi behöver ta del av i alla klassrum i alla skolor i Sverige. Hur hjälps vi åt på skolorna att få ut forskningen till alla klassrum?  Jag tror vi måste försöka skapa naturliga och vardagliga forum och tillfällen på skolorna att diskutera hur vi ska jobba med formativ bedömning (eller vilken forskning man nu vill satsa på) på skolorna och i våra klassrum. Dylan skriver ju som sagt att det spelar stor roll i vilket klassrum eleverna går.

Jag tror också på att sätta ”smarta  mål” så att lärarna får känna sig nöjda med sitt arbete, känna att de lyckats och gjort ett gott arbete.

SMARTAmål
Bilden är tagen från ledarna.se.

På vår skola kollade vi lite på smarta mål inför att vi skulle sätta våra prioriterade mål. Det mynnade i att vi satte mätbara mål. När vi nu delutvärderade våra mål måste jag säga att det är lite härligt att se att vi kommit närmare målet. Fler elever på skolan når ett högre resultat i svenska och svenska som andraspråk. Vi har jobbat med bedömning och i  verksamheterna satt upp smarta mål kring hur vi ska jobba för att eleverna ska nå ett högre resultat. De smarta målen måste vara mätbara mål som vi kan påverka. Det ska inte bero på om eleverna haft en bra start på dagen eller om de ätit frukost och därför gör ett gott skolarbete, utan det ska vara att vi tränat och jobbat på ett visst sätt ett visst antal gånger. Ett arbetssätt som vi, grundat på forskning eller beprövad erfarenhet, tror på. Då har vi gjort det vi kunnat påverka och kan känna glädje med det, jag tror att det i längden syns på elevresultaten också.

Jag tror på att Dylans 5 nyckelstrategier även fungerar för att förbättra lärarkvaliteten och kvaliteten på undervisningen i våra klassrum genom att använda dem på lärare också:

  1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.
  2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande skett.
  3. Att ge feedback som för lärande framåt.
  4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra.
  5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.

Om lärarna vet vart vi ska och vilka mål vi ska nå, och några kriterier för framsteg, hur ska vi nå dit. Om vi diskuterar och genomför aktiviteter och uppgifter för att nå närmare målen. Om vi får feedback på hur vi ligger till och hur vi kan göra för att utvecklas vidare. Om vi lärare aktiveras som läranderesurser för varandra (kollegialt lärande) och att vi lärare är aktiva i våra utvecklingssteg och själva är aktiva för att utvecklas vidare. Då blir vi tillsammans starkare och bättre. 🙂

En reaktion på ”5 nyckelstrategier även för att utveckla lärarkvalitet?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.