NC-dag med stöttning och strategier

Då var ännu en dag med Mecki och Nationellt centrum för andraspråk till ända.

Dagen handlade om genrepedagogik och cirkelmodell, att skriva i alla ämnen.

Dagen medför diskussioner om undervisning med kära kollegor vilket alltid ger mycket. Det är ju så roligt att diskutera undervisning och NC-satsningen ger oss utrymme för det. Idag hamnade vår diskussion om hur viktigt det är att tydliggöra mål och förväntningar för eleverna. Vad har vi för mål med våra aktiviteter och hur utmanar vi de som behöver utmanas? Härligt kollegialt lärande.

Att Sydneyskolan konstaterade att de i skolan uteslöt vissa grupper och funderade tillsammans med forskare på vad de skulle göra åt saken, har mynnat i mycket goda insikter om att jobba med genrer och indirekt då också tydliggöra mål och förväntningar för eleverna. Vilket jag tänker går att överföra till alla ämnen i skolan.

Följer nu SVTs nya serie Gympaläraren och tänker samma tanke där som jag gör när jag vill att eleverna ska prestera i övriga skolan. Vad är det viktiga? Vad är det viktigaste för att nå målen? Konkret vad är det kunskapskrav och centralt innehåll verkligen innebär KONKRET för eleverna? Om vi lärare har det klart för oss så tror jag att vi blir bättre på att omsätta det i undervisningen för eleverna på roliga och utmanande sätt. Vi får dock inte glömma att utmana de som måste få chansen att nå en högre nivå.

Två vägar mot samma mål, två spår!! Målmedvetet arbete.

Två vägar mot samma mål

Vi fick också titta på en filmsnutt som visade hur en mycket välplanerad lärare jobbade, som ligger på länken här nedan. Hon använde elever som lärresurser och stöttning för varandra, muntlig interaktion. Att synliggöra strategier för eleverna som att stanna upp i texten och reflektera, dra kopplingar och analysera. Alltid roligt att titta på hur andra undervisar och det slår mig hur lärorikt det är med det kollegiala lärandet. Det slår mig också hur lätt det borde vara att få till i vardagen på vår skola, men hur svårt det är att det blir av…

Bringing Close Reading and Accountable Talk into an Interactive Read Aloud of Gorillas

På tal om cirkelmodell så vill jag också bara tipsa om Anna Kayas film kring hur hon jobbat med cirkelmodellen i sin förberedelseklass 1-3. Även det tips på hur man kan jobba språkutvecklande i klassrummet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.