Alignmentmall, Matris med synliga språkliga mål – PP Forntiden

Då har vi förberett oss för nästa tema och pedagogisk planering, Forntiden.

Jag har tänkt till kring kunskapskrav och centralt innehåll, fyllt i en alignmentmall för att ha de konkretiserade målen klara för mig. Äntligen har jag gjort det enkla klipp och  klistra arbetet och bytt plats på centralt innehåll-och konkretiserade mål-kolumnerna så att det blir mer rätt i mitt tänk och i den ordning som jag gör det. Först fyller jag i syfte, sedan kunskapskrav, efter det centralt innehåll och till slut sammanför jag det till de konkretiserade målen som eleverna blir delaktiga i.

En annan förändring som har skett bland de senaste alignmentplaneringarna för mig är att jag i kolumnen ”Undervisning” tydligare har tänkt till kring förmågor och språkligamål. Det är utifrån dem som jag gör rubrikerna i matrisen. Dessa är viktiga att forumera innan för mig för att jag ska ha med i tanken och i undervisningen så att vi tränar även på dessa. Hur jämför man? Hur beskriver man? Finns det viktiga ord och begrepp man behöver kunna för att kunna beskriva? osv. Jag är medveten om att det dyker upp fler språkliga mål på vägen men jag har iaf startat har dessa med i tanken.

spåkligamål alignmentmall

 

Se alignmentmallen här.

Så har jag också tänkt till kring matrisen. Vad innebär en godkänd nivå? Vad är det konkret som vi ska jobba med, mycket riktat, för att alla ska klara att nå en godkänd nivå. Kan jag ta hjälp av modersmålspedagoger för att hjälpa mig och eleverna att fler ska nå den här nivån även om svenskan begränsar möjligheterna att visa kunskaperna för mig?

Vad är progressionen i arbetsområdet? Vad kräver jag för mer än godtagbara kunskaper? Det handlar till viss del om att söka kunskap mer på egen hand. Ha mer och djupare kunskaper.

Här finns matrisen.

Innan vi började pratade vi om vad forntid egentligen är. Vi pratade om Barnen Hedenhös och Croodarna, vi kom in på Ice Age och Vikingatiden och mycket mer. Jag visade bilder och pratade om begreppen stenålder, bronsålder, järnålder. Delade på orden så som vi jobbar med detektiven för att öka förståelsen. Allt detta gjorde vi innan eleverna fick tycka till kring hur vi skulle jobba.

Elevinflytande: Eleverna har nu fått vara med och bestämma hur vi ska jobba med det här arbetsområdet. Det är inte säkert att vi hinner med att jobba med alla goda idéer men många. Jag kan konstatera att de är mycket påhittiga och riktigt roliga idéer kom fram. Vi jobbar med den metakognitiva förmågan. Hur lär man sig egentligen? Hur lär vi oss bäst?

Spel och dåtidskryss istället för nutidskryss var alldeles strålande idéer tycker jag. Nya arbetssätt för oss och roligt att få jobba på något nytt sätt. 🙂

Lektionsplanering: Konkret i klassrummet blir det att jag efter en genomgång sätter igång den stora gruppen i uppgifter som är utmanande och de i grupper får jämföra eller beskriva kring någon uppgift. Eleverna får hjälpa och stötta varandra en stund. Medan jag på mattan, tillsammans med eleverna som kämpar för att nå en godkänd nivå, jobbar med bilder och ord. Vi jobbar med ord och begrepp och resonerar om likheter och skillnader eller begrepp som behövs för att beskriva. Ibland blir det tvärt om. Då får gruppen på mattan jobba med att lyssna på en text via inläsningstjänst och försöka svara på frågor. Medan jag utmanar någon grupp som behöver ytterligare utmaningar för att komma vidare i något resonemang. Ibland blandar jag så klart alla och de i grupparbeten interagerar och resonerar för att samarbeta. Återkommer på bloggen kring lektionsupplägg. Genom att syliggöra progressionen för eleverna tror jag att de når längre. – Tycker man att det här är lätt så kan man tänka/jobba på det här sättet….  De som vill utmanas antar oftast utmaningarna har det visat sig hos mig. Det är ingen hemlighet att vi är olika!

En reaktion på ”Alignmentmall, Matris med synliga språkliga mål – PP Forntiden”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.