Pengar för förståelse.

Måste återigen slå ett slag för att jobba mycket med pengar i klassrummet. Min känsla är att förståelsen för taluppfattning och positionsystemet ökar mycket hos eleverna. Också pengarnas värde och varför och när man måste växla blir konkret.

Jag har jobbat med pengar för att öka förståelsen för strategien att ställa upp. Jag hade som mål att eleverna inte bara skulle kunna det mekaniskt utan också förstå hur man gör det praktiskt.

Vi har växlat för varje steg vi gått igenom i konsten att ställa upp. Den sista vi gjorde nu var inför att vi skulle jobba med att ställa upp över 0 med subtraktion. Jag delade upp uppgifterna i 1, 2, 3 och 4. I uppgifterna 1 så räcker talsorterna till. I uppgift 2 räcker inte 10-talen till. I uppgift 3 kom det nya momentet att växla över 0 dvs jag har inte tiotal att växla med när jag behöver fler 1-kronor så jag måste först växla en 100-lapp till 10:or. Uppgift 4 är blandade övningar.

Här finns uppgifterna om man är intresserad av att använda sig av mina.

Samtalen och problemlösandet 2 och 2 är toppen.

Viktigt att hålla ordning på ”banken” också. 😉 Hundra tal i en hög, tiotal i en och ental i en, sen kan ju pengarna se lite olika ut…

Sedan går vi från praktiskt till teoretiskt och eleverna ska visa hur man gör det här vi gjort på papper. Vi ställer upp i räknehäftena.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.