Språkliga mål – beskriv. Kopplat till förmågor och kunskapskrav i matematik.

Idag har vi påbörjat vår uppgift inför nästa NC-träff.  Att jobba med språkliga mål i klassen. De språkliga mål som vi hade i tanke var att kunna beskriva och använda sig av de ämnesspecifika begreppen. Vi jobbar som vanligt med de ”vanliga” målen och idag handlade det om de geometriska figurerna:

  • Kunna geometriska begrepp, beskriva och jämföra dem.

För att kolla av vad eleverna kunde och kom ihåg från tidigare lektioner så fick de göra en mindmap. Först enskilt, sedan i par och till sist gjorde vi det alla tillsammans. EPA.

Vi jobbar med den begreppsliga förmågan.


IMG_3002.JPG

Vid ”par”  så hade de i uppdrag att, förutom att berätta för varandra, kategorisera dvs hitta likheter och skillnader mellan objekten. Förklara för varandra hur de tänkt. Vi kopplade då på ett nytt mål nämligen:

  • Kunna jämföra begrepp.

Vi jobbar nu också med analysförmågan.

När vi sedan gjorde det ALLA så försökte jag kategorisera på tavlan. Eleverna fick försöka förklara vilka likheter de hittade. De fick beskriva hur figurerna var lika eller olika. Vi pratade då om viktiga begrepp för att kunna beskriva de geometriska objekten .

Vi kopplar på ytterligare ett mål:

  • Kunna matematiska begrepp bl.a. lägesord. Begreppsväggen. Beskriva begreppens egenskaper.

 

(Vi pratade om räta, trubbiga och spetsiga vinklar även om det inte syns på anteckningarna på tavlan.)

Nu var det dags för alla att träna på att förklara och beskriva och att  använda begreppen. Det fick jobba i par och en fick titta på korten och försöka beskriva det geometriska objektet som fanns där för sin kompis utan att använda dess riktiga namn. Så byter man…

Kommunikativa förmågan!

Mycket uppskattat. 🙂
  

Är du intresserad av språkliga mål så kika på Anna Kayas filmer. Det finns 3 stycken, här ligger den första:

 

Här är en bild från filmen om språkliga uttrycksformerna som återfinns i kursplanen:

språkliga mål

Idag handlade som sagt vårt språkliga mål om att kunna beskriva och att kunna använda de ämnesspecifika begreppen främst muntligt. Men även att kunna jämföra de olika begreppen och resonera kring likheter och olikheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.