Har alla samma chans? Slideshare

motto

Idag har jag varit och föreläst på en skola i Smedby utanför Kalmar. Mycket trevligt!

Vi pratade om mina funderingar kring dessa frågor:

  • Hur tänker man kring mer än godtagbara kunskaper?
  • Hur skapar vi en undervisning för alla elever i klassrummet?
  • Undervisar vi i allt vi bedömer? Förklara, resonera, argumentera, beskriva…
  • Har alla samma chans?

Jag har stor spridning i min klass, vilket jag antar att jag inte är ensam om, hur jobbar vi med det? Det kommer hela tiden nya elever och elever som flyttar. Vi kan ju inte börja om hela tiden… De som redan kan måste kunna ta nästa steg i utvecklingen, samtidigt som jag måste möta de ny eleverna. Ett klassrum för alla! Kanske med stöttning och utmaningsmål, tänker jag.

Se min presentation på slideshare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.