Ledarskap – tydliga mål. SMARTA mål!

Jag har i helgen varit på julklappsresa med min syster och mamma. Min syster Linda har jobbat som ledare i näringslivet i många år för att nu, sedan en tid, ha tagit sig an att vara ledare i den kommunala verksamheten istället. Eftersom mål och att jobba målmedvetet är en gemensam nämnare och ett stort intresse för oss båda i våra yrken så har vi pratat en del om det i helgen.

Hon tipsade mig om något som hon jobbar mycket för under åren som heter SMARTA-mål. Jag googlade och hittade vad jag sökte på ledarnas hemsida.

SMARTAmål

Jag googlade vidare och läste om effektmål och SMARTA-mål.

Effektmål: ”Ett mål som till exempel siktar mot att få 300 besökare på ett arrangemang, eller en vinst på 100 000 kronor för en tjänst, skulle vi kunna kalla för effektmål. Det är inga mål du har full kontroll över, men det är något du vill uppnå.”

Medan SMARTA mål är mål som man kontrollerar. Man kan sätta upp SMARTA mål för att nå effekt-målen. ”Till exempel: Det är omöjligt att styra över hur mycket du säljer, däremot kan du styra över hur många säljsamtal du har, eller hur du ska kommunicera med dina kunder.”

Jag funderar kring om vi nu skulle tänka så här kring vår verksamhet i skolans värld med både elever men kanske framförallt med oss pedagoger.

T.ex. om vi har som prioriteratmål att ”Eleverna ska utveckla en högre måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk”. Så är det vårt effektmål. För att alla sedan ska äga målet så kanske varje lärare själv ska sätta sina SMARTA-mål för att nå dit. Hur tänker jag att jag ska jobba i mitt klassrum för att någon/några elever ska nå en högre nivå? Sätt upp mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna. T.ex. i mitt klassrum för att nå det prioriterade målet ska jag ha genomfört 10 övningar i muntliginteraktion med mina elever innan den 18/12. Och /eller jag ska ha genomfört 2 grupparbeten innan den 18/12. Jobba med kamratbedömningar vid 3 tillfällen innan jullovet för att öka elevernas förståelse för målen och kravnivåerna. Mål som jag kan checka av och känna mig nöjd med att ha klarat. Det är realistiskt att jag klarar att göra det och jag tänker att det leder till att mina elever att utvecklar sin muntliga interaktion vilket i sin tur leder till att fler elever kan nå högre i svenska och svenska som andraspråk.

Funderar också på om vi kan jobba liknande med t.ex. nationella prov, screeningar och andra test situationer. Effektmål – Att fler ska klara kravnivåerna. Hur jobbar jag i klassrummet tillsammans med mina elever för att fler ska klara det? – SMARTAmål.

Lyckas vi också med att mäta och göra det prioriterade målet delvis som ett SMART-mål vore det ju toppen. Locka fram lite vinnarskallar och ”jävlaranamma” hos pedagogerna. Det är inspirerande och roligt att nå mål. Det är ju lite av mitt motto med eleverna, det måste också funka på pedagogerna! Kanske kan det bjudas på lite fikafest när mål nås.

Jag tror att vi kan lära en hel del från näringslivet och förhoppningsvis är det tvärtom också… 😉

 

2 reaktioner på ”Ledarskap – tydliga mål. SMARTA mål!”

 1. Hej!
  Jag läste din artikel och använder själv en variant av den.
  Akronymen på den är: S.M.A.R.T.E
  S = Specifikt
  M = Mätbart
  A = Accepterat
  R = Realistiskt
  T = Tidsbestämt
  E = Enkelt formulerat

  Tack för en bra artikel!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.