Visa att du räknat rätt! Utmaningsmål – Forskning i klassrummet?

Att visa att man räknat rätt är inte alltid så lätt och något som vi måste jobba med.


Vi började med lite uppvärmning och löste tillsammans ett lite enklare tal. Pratade om hur det är man ska göra och tänka. Jag är mån om att de läser och sedan berättar vad det var de läste. Vad stod det nu igen? Berätta inte läsa igen.

Hur löser vi uppgiften nu då? Vad måste jag börja med? Hur visar jag hur jag räknat och bevisar att det jag räknat verkligen är det rätta? Grundat i vad som är ok i bedömningen på de nationella proven så har jag kommit fram till 4 olika alternativ för att visa. Se stödplansch på bilden ovan.

Sedan får man skriva på mattespråk. Många elever skriver på mattespråk och tycker att det räcker, det är just som vi jobbar allra mest med. t.ex. skriver eleverna 3*32=96 och sedan bara svar. Hur vet du att 3 * 32 är 96? Hur har du räknat ut det? När jag frågar så kan eleverna säga – Jo, för 3 gånger 30 är 90 och 3 gånger 2 är 6…. Skriv det!!

Eleverna löste uppgifterna 2 och 2 och klurade tillsammans. Toppen för i en del par var de oense om svaret och så fick man argumentera för sin sak. 🙂

Utmaningsmålet den här lektionen var att försöka använda tänket i uppgiften och göra en liknande uppgift. Många antog utmaningen idag. 🙂

IMG_2892.JPG

Kring mitt förstelärar-uppdrag så funderar jag också kring det här med ”forskning i klassrummet”. Min tanke är att försöka kolla lite närmare på om mitt sätt att jobba målmedvetet i klassrummet ger resultat hos eleverna. Jag dokumenterar därför kring lektionerna. Ibland gör jag en slags lektionsplanering och analyserar lektionen och ibland, av tidsbrist ofta, antecknar jag kring lektionerna. De lektioner där jag har utmaningsmål så försöker jag dokumentera hur många som antar utmaningen. Vad gör att en del antar utmaningen och andra inte? Jag tänker att jag måste fråga eleverna då och då och dokumentera det. Är det olika beroende på ämne/uppgift? Famlar lite fortfarande men ett spännande arbete tycker jag!

IMG_2894.JPG

Vid nästa tillfälle kommer vi att göra på nästan samma sätt. Men vi kommer också att titta på varandras lösningar, kamratbedömning. Lära av varandra. Jag tänker att vid nästa tillfälle kanske fler känner sig lite säkrare och kanske fler också ”antar utmaningen”.
”Man tager vad man haver” när jag inte hade dokumentkameran idag…


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.