Progression – Utmaningsmål #lärlabbet

Så spännande att titta på Lärlabbet och höra på diskussionerna i programmet och alla kloka tankar. Precis som Johan jobbar jag mycket med matriser och jag tänkte att jag nu i anslutning vill blogga om hur jag jobbar med dem på ett tydligt sätt i undervisningen med eleverna så att eleverna blir delaktiga i progressionen.

Har ni inte sett hela programmet så finns det att se på länken här.

Vi jobbar ju med mål i undervisningen men eftersom alla elever har olika förutsättningar och ligger på olika nivå är det viktigt att så många elever som möjligt, så ofta som möjligt ligger i utvecklingszonen. Lagom stöd, lagom utmaning. Jag vill medvetandegöra för eleverna vad det är var och en kämpar för att nå som nästa steg och för att synliggöra stegen så brukar jag gentemot eleverna prata om att försöka sig på utmaningsmålen. T.ex. när vi skrev deckare så var målet för många i klassrummet att skriva med ”röd tråd” dvs med inledning, problem, lösning och slut, att ha stor bokstav och punkt på rätt ställen och att skriva läsligt. Men för flera i klassen så är det här lätt. De behöver en ny utmaning! Då var utmaningen här att försöka använda de ämnesspecifika begreppen på rätt sätt i sin berättelse. När vi jobbade med deckare så var det orden vittne, bevis och motiv. Ord som vi pratat om då vi läst modelltexter.

Det ska inte vara en slump om eleverna når målet. Det är ett riktat arbete vi gör tillsammans. 

Skolforum bild 2

När vi arbetade med kroppen så var ett av grundmålen att kunna hjärna, hjärta och lungor. Veta var de sitter i kroppen och vad de gör i kroppen. Flera av eleverna kunde detta fort och för de var utmaningen att lära sig fler fakta om dessa organ, kunna fler organ i kroppen och kanske veta vad några gör. För att nå ännu högre så kan de försöka förklara och fundera kring hur de hör ihop och hjälps åt i kroppen. Under de här lektionerna så jobbar jag väldigt riktat med de elever som är nya i Sverige för att ”tjata” begreppen i grundmålet och att de tränar på att förklara vad de gör. Eftersom alla elever vet om vari progressionen är så uppmanar jag dem att utmana sina kunskaper och har uppgifter där tanken är att försöka utmana sig själv och sina samarbetskompisar. T.ex. Gruppuppgifter med att göra planscher om sinnerna och leta mer fakta, välja ut fakta, rita bilder för att förtydliga m.m.

IMG_2544.JPG

IMG_2622.JPG

Förstås kopplar vi till vilken förmåga som vi jobbar med. Under den här lektionen jobbar vi med att berätta och beskriva för varandra vad vi vet kring kroppen. Vi förbereder oss inför gruppuppgifterna.

Är ni mer intresserade av mitt arbetssätt så titta gärna på min föreläsning på IKT-cafét.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.