Vi tränar den språkliga förmågan. – I helgen har jag…

Vi jobbar vidare för att i större utsträckning träna den språkliga förmågan i klassrummet. Mitt mål är att ha en kort aktivitet som tränar just den förmågan varje dag.

I vanliga fall skriver mina elever dagbok på måndagen efter helgen. En del räcker också upp handen och vill berätta, men inte alla! Jag har försökt att få till så jag frågar alla men det tar väldigt lång tid och har inte varit så där superbra har jag tyckt.

Idag provade vi istället att eleverna berättade två och två för varandra vad de gjort i helgen. Sedan fick man berätta vad kompisen hade gjort. En träning i att både prata och lyssna! Ett lätt ämne att prata om utan konstiga ord och andra svårigheter, ett ämne nära eleverna. Roligt tyckte eleverna och bra tyckte jag för alla pratade och berättade och alla kunde återberätta vad kompisen hade sagt. 🙂

bild

Vi jobbar med i stort sett alla konkretiserade mål från vår PP-vägg Tala:

  • Kunna ord och begrepp som vi använder i vardagen.
  • Kunna ord och begrepp för att kunna uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Kunna ställa frågor, kommentera och säga sin åsikt.
  • Berätta så att andra förstår vad jag menar.
  • Ber någon förklara igen om jag inte förstår. Är medveten om att det kan bli missuppfattningar ibland.
  • Kunna lyssna och återberätta.
  • Använda olika strategier för att lyssna, förstå och göra sig förstådd. (Bilder, uttal, betoning)

Det jag bedömer eleverna i måste vi träna på!

IMG_2550.JPG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.