Stavningsfokus. Lite ASL…

Vi kör hårt med stavningsregler nu.  

Inspirerad av kollega på skolan tittar vi på Livet i bokstavslandet, säsong 2 och 3, och jobbar sedan med det lite ASL-aktigt. 

Idag var det dags för tredje avsnittet om vokalerna. Vi repeterade vilka som är vokaler och varför. 

Vi repeterade också lång och kort vokal. 

Vi delade på hårda och mjuka och tränade på ramsan:

”AOUÅ hårda liksom stenen grå, EIYÄÖ mjuka så som snö.”

”Varför är det viktigt?? Jo ord stavas olika pga det. De hårda är mer bestämda och hårdare med reglerna. Är det ett K framför en hård vokal låter den k, ljud som en pistol. T.ex. Kål, kall, kola. Men är det ett K framför en mjuk vokal då låter det ”sch” som när jag vill att ni ska vara lite tystare.”

  
Sedan fick eleverna skriva vilken slags text de ville. En del skrev en narrativ text, andra en instruerande, några skrev en beskrivande m.m. När de skrivit ut papprerna skulle de ringa in ord med dubbelteckning.

    
  

Så tränade vi finmotoriken med att limma stenar och filttyg. 

  
 
Tidigare har vi jobbat på liknande sätt med sj-ljudet och ng-ljudet. Då har eleverna, efter att vi gemensamt samlat ord på temat, fått skriva några ord i lista och sedan använda dem i meningar. 

   
    
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.