Delbedömning PP – kropp och hälsa.

Då har vi checkat av hur klassen ligger till mot ett av målen i vår PP – Kropp och hälsa.

Vi har tränat läst i böcker, tittat på film, pratat, pysslat och plockat med kroppsdelarna på dockan med fokus att alla ska klara det översta målet på vår PP-vägg.   

IMG_2530.JPG

Det handlar om att kunna kroppsdelar och organ i kroppen. Vi har haft störst fokus på hjärna hjärta och lungor. Eleverna ska veta var de sitter och vilken funktion de har. Kan man fler fakta så är det ju så klart ännu bättre. Jag försöker också utmana de som redan kunde hjärnan, hjärtat och lungorna med att kunna ännu fler organ och kroppsdelar och veta lite om dem.

IMG_2544.JPG

Jag har gjort en stöttningsbild så man kan träna själv i klassrummet om man vill.

Men nu har vi alltså tränat och jobbat mot det målet och det var dags för en avcheckning av hur vi ligger till. Behöver vi träna mer?

Eleverna fick ett papper med stöd frågor för att visa vad de kan kring målet. Rita och skriv så mycket ni kan! Vid de här tillfällena så jobbar vi med EPA – enskilt, par, alla.  Även de elever som tycker att det är jobbigt att skriva ska ha chansen att visa sina kunskaper. Först ritar och skriver de. Sedan pratar de med kompisarna och då gäller det att jag är med och lyssnar speciellt hos just de eleverna. Efter det tar vi det alla tillsammans. Då repeterar vi våra kunskaper och man kan lära sig ännu mer av kompisarna.

IMG_2547.JPG

Molnet som även finns i våra målböcker finns också med på det här pappret. Jag vill att de gör en självbedömning kring hur de tycker att de ligger till kring målet. Tycker man att jag kan hjärnan, hjärtat och lungorna, var de sitter och deras funktion så målar man en tredjedel av molnet. Kan man flera fakta kring hjärnan, hjärtat och lungorna och kan några fler organ och vad de gör i kroppen så målar man två tredjedelar. Kan man allt det och dessutom har lite känsla för hur det hänger ihop i kroppen så målar man hela molnet.

IMG_2548.JPG

Vi pratar om vilka förmågor som vi har jobbat med under lektionen.   

IMG_2552.JPG

Nu har jag ett underlag för min bedömning. Jag antecknar lite efter lektionen framför allt hur det gått under de muntliga delarna. Nu kan jag gå in på Infomentor och fylla i matriserna för eleverna kring det här kunskapskravet. Nu har jag det färskt. Jag kan gå in och ändra där sedan ifall det skulle visa sig att någon av eleverna som inte varit jätteaktiv på den här lektionen visar sina kunskaper senare under temat, eller att någon lär sig ännu mer längs vägen.

Nu siktar vi mot nästa mål… De fem sinnena. Eleverna tyckte, under elevinflytandet när vi startade temat att vi skulle ha smak- och lukt tester. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.