Hur dokumenterar vi formativ bedömning på ett effektiv sätt? 

Har läst och funderat kring boken Forskning för klassrummet.


Tänker utifrån Lundahls tänk bl.a. att vi skulle behöva dokumentera formativ bedömning på ett effektivt och enkelt sätt. Samtidigt snurrar tankar kring hur jag kan jobba för att närma mig tänket kring beprövad erfarenhet.

Jag vill dokumentera mina lektioner på ett bättre sätt. Jag vill analysera och fundera hur jag formativt hjälpt eleverna under lektionen. Ett komplement till PP-arbetet, från det stora till det lilla. Hur hjälper jag mina elever i det vardagliga arbetet och hur kan jag utveckla min undervisning så jag möter mina elever på ett bättre sätt och därmed når längre och med bättre resultat?

Jag har gjort en slags lektionsplanering och provat på om det funkar.

Rubrikerna är:

  • Vad ska läras? T.ex. förmågor, språkliga mål, ämnesspecifika ord/begrepp.
  • Varför ska detta läras? Koppling till forskning, läroplan, skollag,  tidigare lektions och lärandeerfarenheter.
  • Hur ska det läras? Lektionsupplägg.
  • Hur ska bedömning ske eller återkoppling om det inte är ett bedömningstillfälle?
  • Utvärdering av lektionen.

  
  
Det är kladdigt men det får det vara. Det ska vara ett snabbt dokumenterande och det är syftet som är det viktiga. Tankar ska snabbt kunna skrivas ner under och efter lektionen. Dokumentation att återkomma till och ett underlag för att kunna analysera de pedagogiska planeringarna. Hur undervisningen gett önskat resultat? Varför/varför inte?
Lektionen vi jobbade med vid tillfället handlade om positionssystemet:


Det är nog inte lite tidskrävande, det är jag medveten om, så det kanske inte är så enkelt som man skulle önska. Det kommer inte att fungera att göra på varje lektion. Jag tänker att jag får göra det på de lektionerna och områdena, målen som jag vill fokusera på lite extra under en period. Jag hoppas att jag utvecklar min undervisning och djupdyker mer i mina pedagogiska planeringar.

Lektionsplaneringarna kommer säkert att utvärderas och utvecklas men det blir mitt nästa steg just nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.