PP matte år 3.

Första PP:n är igång och eleverna har sagt sitt.

Jag startar PP-arbetet med en alignmentmall. Där ser jag till att få med kunskapskrav och centralt innehåll och gör sedan den konkretiserade målen utifrån dem. Titta på länken om du vill se hur jag gjort.

Sedan går jag över till att börja med själva pedagogiska planeringen. Jag får dock lämna några fält tomma där eleverna får vara med och tycka till. Men nu fixar jag också till matrisen. Nivå 1 i matrisen är godkänd nivå. Länk. På länken här ser man den klara PP:n men som sagt helt klar blir den inte förrän eleverna varit med.

Så idag fick eleverna vara med och tycka hur vi ska nå målen i matten. Vi pratar om allt som vi ska klara av och i just den här PP:n är det väldigt mycket. Men mycket är också påbörjat. Eleverna har kloka idéer på hur vi skulle kunna göra både för att nå målen på ett roligt sätt och även kring hur de ska visa sina kunskaper för mig.

IMG_2295-0.jpg

Detta mynnar sedan ut i den färdiga PP:n i Infomentor och även vår färdiga PP-vägg.

IMG_2296-0.jpg

IMG_2297-0.jpg

IMG_2298-0.jpg

Av matrisen skapas sedan ett mer, för eleverna, lättbegriplig målboksblad. En självutvärdering där de funderar över sina egna kunskaper.

 

Är man intresserad av mina bilder och konkretiserade mål på PP-väggen så finns de på länken.  Länk.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.