Elevens val. Alignmentmall – planering för skrivandet av PP:n.

Till hösten blir mina elever treor vilket innebär lite nya ämnen t.ex. Elevens val. När vi kommer till det här blir vi alltid lite konfunderade. Hur ska vi göra det här på bästa sätt?

Den här gången bestämde vi oss för att ha två ”Elevens val veckor”, en på hösten och en på våren.

Vi tänker oss att ha en ny ämnesdag varje dag under ”Elevens vals veckan”. De ska vara:

  • Friluftsliv. Bestående av valen: 1. Matlagning ute, 2. Fiske, 3. ev. bygga vindskydd. (Vi ska fråga de lokala scouterna om de vill hjälpa oss under den här dagen.)
  • Teknik. Bestående av valen: 1. 3D-skrivare a´la leksaksfabriken och programmet Tinkercad. Se min vän Anna Josefssons blogg om hennes arbete med detta. 2. Koppla en ficklampa med kopplingsschema (elektricitet). 3. Bygga 3D figurer på olika sätt t.ex. papper, ärtor och tandpetare.
  • Estetisk dag. Bestående av valen: 1. Slöjd. 2. Musik. 3. Bild.
  • Idrott. Bestående av valen: 1. Simhall. 2. Bollspel. 3. Redskap/gymnastik. Ev. kan något av valen istället bli dans om vi får hjälp av gymnastik klubben. Finns det is och/eller snö under vårterminens elevens val vecka kommer någon/några aktiviteter vara skridskor, pulkaåkning, skidor.
  • Sv/Eng/Ma: Bestående av skriva olika texter och läsa, prata på engelska ev teater, problemlösning m.m.

Av 10 kap. 4 § tredje stycket skollagen framgår:

”Vidare ska det finnas elevens val och skolans val. Undervisningen i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. Skolans val får omfatta ett lokalt tillval, om Statens skolverk har godkänt en plan för undervisningen.”

Vi tänker att vi ska fördjupa och bredda kunskaperna genom elevens val. Vi tänker att det är målet och fokus för de här dagarna. Dagarna ska därför erbjuda lite utöver det vanliga skolarbetet. Man ska få fördjupade kunskaper i det ämnet som man nu väljer. T.ex. under teknikdagen så kan man få jobba med 3D-skapande i datorerna, eller elektricitet. Vad man nu tycker är spännande att kunna mer om utöver den ”vanliga teknik-undervisningen”. Eller kanske om man under idrottsdagen väljer simhall och vill få fördjupade kunskaper inom det så kanske man kan få lära sig att crawla eller ryggsim så som tävlingssimmarna simmar.

Här kan ni kika på första utkastet av alignmentmallen som ligger till grund för den pedagogiska planeringen. Elevinflytandet i den här PPn kommer att vara i vissa ämnen på ämnesdagarna. När vi ska lägga upp vad vi ska göra under dagarna t.ex. under Sv/Eng/Ma- dagen. I vanliga fall när vi introducerar en ny PP är ju eleverna med och bestämmer hur vi ska nå målen men den här gången blir det på ett lite annorlunda sätt eftersom flera ämnen berörs och vi ska ”fördjupa och bredda elevernas kunskaper”. Så är det första gången eleverna har Elevens val, det är svårt att önska, tycka när man inte vet vad man ska önska och tycka om. Vi tänker att vi på det här sättet fördjupar kunskaperna inom de flesta ämnen som de stöter på i skolan, så får eleverna välja utifrån sina intressen. Det vi inte uttalat jobbar med är SO-ämnena men det finns inget som hindrar att man under Sv/Eng/Ma-dagen läser/ skriver/dramatiserar om historiska händelser eller så om det finns några som vill välja det.

Hur gör andra skolor med Elevens val? Jag är nyfiken på andra goda exempel. Vi får se hur det här kommer att fungera för oss. Ser framemot spännande veckor iaf.

 

 

En reaktion på ”Elevens val. Alignmentmall – planering för skrivandet av PP:n.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.