Läs- och skrivdagen

Då har jag varit och föreläst för lärarfortbildningarna i Stockholm på Läs- och skrivdagen. Första gången med mikrofon och på en liten scen. Skrämmande men roligt!

Här på länken kommer man till Slideshare om man är intresserad av min Power Point. Den som gäller för lärarfortbildningarna är Stötta, modellera och utmana.

Härligt nog var flera kloka andra föreläsare där också och bl.a. Katarina Herrlin som bl.a. pratade om bedömning kring NP. Det är nyttigt att jobba med NP och utveckla sin bedömmarkompetens. Hon visade oss dessa två elevexempel från skolverket hemsida. Båda eleverna är godkända, en klart en på gränsen, vad ger vi som lärare för fortsatta råd till eleven? Hur jobbar vi vidare för att båda ska få fortsätta att utvecklas.

bedömning NP

Elev 1:

Sammantaget visar de fyra punkterna ovan att eleven klarar av att kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt utan några problem. Då kravnivån i det nationella provet prövar den lägsta godtagbara kravnivån är det viktigt för denna elev att få möjlighet att läsa både längre och mer komplexa texter högt. Det är även viktigt att eleven med bibehållen självtillit får möjlighet att vidareutveckla sina högläsningsresurser.

 

 

 

Elev 4:

Sammantaget är elevläsning 4 ett exempel på ett gränsfall. Eleven klarar av att läsa texten i sin helhet men är på gränsen till för många felläsningar för att det ska vara acceptabelt för kravnivån. Vid en sammanvägning av de fyra punkterna når eleven dock kravnivån, om än med viss tvekan. Viktigt för elevens fortsatta läsutveckling är få möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin läsförmåga dels genom att lyssna till andra som läser olika slags texter, dels genom att själv läsa mycket litteratur, både högt och tyst. Det är också viktigt att eleven får tillgång till att jämföra och laborera med ordformer i olika sammanhang.

 

 

 

Hon pratade också om skillnaden mellan lässtrategierna top down och bottom up och visade skillnaden med en snutt från Livet i bokstavslandet. Tydligt och roligt! Kanske något att visa föräldrar för att förtydliga vad vi menar.

 

Karin Pettersson jobbar med ASL och genrepedagogik från förskoleklass och uppåt. Att forma bokstäverna gör hon i årskurs 2 då de under ett par veckor tränar på att forma och jobbar då med de som liknar varandra till form under den perioden t.ex. a,d,g,p… Hon tipsade också om att jobba med appen bookcreator. Att eleverna tränar på att läsa sin egen text är lärorikt och bra bl.a. för att inse vikten av interpunktion. Det blir jobbigt att läsa utan punkter…

Hon tipsar också om appen sockpuppets i t.ex. engelskan. Teater och träna att prata engelska i teaterform fast i skydd av I-paden, det kan locka fler att våga prata på engelska.

 

Några tankar av alla som jag fick erfara av dessa utmanade och utvecklande dagar… 😉

2 reaktioner på ”Läs- och skrivdagen”

  1. Åh så roligt att du skrev här. Tack!! Trevligt att träffas hoppas vi ses någon mer gång! 🙂 Ha en bra sommar!!

  2. Hej Malin, så intressant att lyssna på hur du arbetar i din klass, många tips att ta till sig. Det var en mycket bra dag och många bra föreläsare. Härligt att ni kom till Malmö – tack för det./Din stolsgranne 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.