Svenska vs. Svenska som andraspråk

Hur länge ska en elev läsa efter kursplanen svenska som andraspråk?

Regleringen (skolförordningen) när det gäller svenska som andraspråk slår fast att undervisning i svenska som andraspråk om det behövs ska anordnas för en elev som har ett annat språk än svenska som sitt modersmål. Det är rektors som avgör ”om det behövs” vilket innebär att på något sätt behöver rektor se till att ta reda på om eleven gagnas bäst av att följa kursplanen i svenska som andraspråk eller inte. Till det kan de behöva lärarnas hjälp. 😉

”När tanke och språk är på samma nivå” skriver NC. Länk!

Urklipp från länken:

”Kännetecknande för elever som behöver svenska som andraspråk är att deras kognitiva utveckling har kommit längre än deras svenska språk så när tanke och språk är på samma nivå kanske det är så att eleven kan följa kursplanen i svenska istället.”

Det tänker jag ta fasta på!

 

En tanke kring bedömningen:

”Bedömning och undervisning i svenska som andraspråk:

Här är det viktigt att påpeka att elever som undervisas i svenska som andraspråk också ska bedömas enligt kursplan och kunskapskrav för detta ämne. Elever som är andraspråkstalare och som behöver stöd i sin språkutveckling måste få en undervisning som bygger på att det är ett andraspråk som ska utvecklas, inte ett förstaspråk/modersmål. Man kan alltså inte undervisa elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk på samma sätt och sedan bara i slutet på terminen bedöma dem efter olika kriterier. Då får ju en del elever ett betyg baserat på en undervisning som inte var avpassad för dem. Tänk om man anordnade matematikundervisning som bara var anpassad efter vissa elevers förkunskaper och sedan i slutet på terminen delade upp matematikbetyget så att eleverna bedömdes efter olika kriterier i matematik av samma skäl.” NC, länk.

Vi måste undervisa i det vi kommer bedöma eleverna i!! Hur gör vi det på bästa sätt då?

 

Hur bör då Sva-undervisning bedrivas?

Jo, eleven måste få möjligheter att få delta i språkligt utmanande och utvecklande aktiviteter och att i dessa aktiviteter få vara språkligt aktiv. Länk.

Läs hur min kloka twitterkollega Sara Persson undervisar i Sv och Sva på hennes blogg. Hjärtatskogshaga.

Webbpedagogen har gjort ett dokument som tydligt visar vad som skiljer det centrala innehållet åt. Klicka in på SvA.

Detta gäller för åk 1-3: Det fetade är skillnaderna!

Skärmklipptala lyssnaberättande texter

Här finns hela kursplanen och dess skillnader! Via NC.

 

Tack @frksarapersson och @annakaya för kollegialt lärande via twitter! 😉

En reaktion på ”Svenska vs. Svenska som andraspråk”

  1. Pingback: SvA | Pearltrees

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.