Berättelser inom religionerna, vi lär tillsammans.

Religionsarbetet fortsätter och efter att ha jobbat klart kring målet om platserna inom religionerna så går vi nu vidare med att kunna någon berättelse inom religionerna.

Men vi glömmer inte de språkliga målen. Just nu nöter vi på allvar punkt och stor bokstav! Eleverna ska alltid innan de menar att de är klara kolla så att de inte har glömt punkt och storbokstav på något ställe. Genom att vi jobbat med kamratbedömning kring våra berättelser om Kalle Skavank så har vi tillsammans sett att det är väldigt viktigt. Dokumentkameran är ett jätteviktigt redskap i min undervisning. Att tillsammans kunna titta på varandras arbeten eller andras arbeten är jätteroligt och jättenyttigt. Vi lär tillsammans i alla ämnen!

Med hjälp av 4-rutan så har jag gjort berättelser, en till varje stor religion som vi jobbar med:


Jag berättade de 3 berättelserna som jag ritat till och eleverna fick sedan rita och skriva sina berättelser så som de kom ihåg de som jag berättade. De fick så klart ta hjälp av varandra och mig.

Här finns texterna som jag använde mig av fast jag berättade lite friare än som det står. Bytte ut ord som är svåra att förstå mot ord som eleverna känner till och vet vad de betyder.

 

Elevtext kring berättelse inom Islam.
Elevtext kring berättelse inom kristendomen.
Elevtext kring berättelse inom judendom.

Nästa steg är att träna på sin berättelse muntligt så man kan berätta den för kompisarna och lyssna på andras berättelse. Att jobba med muntlig interaktion som en del i att kunna kommunicera, berätta och förklara är viktigt för flera av mina elever. Många, nästan alla, svenska som flerspråkiga, har lättare att uttrycka sig muntligt än skriftligt och då måste de få chansen att nå målet kring berättelser i religionerna även på det sättet. Då använder vi också dokumentkameran så att alla klasskompisar lätt kan se de fina bilderna… 🙂

Här kan ni läsa om vårt tidigare arbete kring religionerna genom genrepedagogik.

En reaktion på ”Berättelser inom religionerna, vi lär tillsammans.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.