Återberättande text efter studiebesök, religioner

Då har vi varit på studiebesök i kyrkan och i moskén.

Vi jobbar mot målet:

Men kommer såklart in på andra saker inom religionerna också.

Jag vill dock igen slå ett slag för vikten av att jobba med studiebesöken efteråt och då jobbar vi med den återberättande genren. Jag ser hur mycket det ger för alla elever i klassrummet. Vad gjorde vi egentligen. Att tillsammans sätta ord på kunskaperna och erfarenheterna.

Eleverna sitter två och två och lägger bilder i den ordning de kommer ihåg att de hände. Därefter så sätter vi upp dem tillsammans och skriver stödord under bilderna för vi pratar om vad som hände på bilden. Mha stödorden, genreplanschen och med fokus på att nå mål genom förmågorna så skriver sedan eleverna två och två eller själva återberättande texter.

Eftersom vi jobbat med återberättande texter ett tag så har jag nu lagt på nivån att metareflektera över sitt lärande med lejonplanschen. Vad lärde jag mig? Hur lärde jag mig? Hur kunde jag lärt mig ännu mer? Lite svårt för mina elever i åk 2 men det går. Någon liten mening eller tanke kunde alla komma på.

När vi i kollegiet idag har suttit och analyserat de nationella proven och funderat på hur vi skapar förutsättningar för eleverna att lyckas så var en tanke som kom upp att det är av vikt att eleverna utifrån stödord får skriva texter. I de nationella proven var det faktatexter som skulle skrivas men det kan ju lika gärna vara att utifrån stödord skriva en återberättande text.

 

IMG_1673.JPG

 

Tyvärr har vi ingen synagoga i närheten att besöka så för att nå målet om att känna till judendomens plats får vi läsa oss till våra kunskaper. Lite bra ändå för då får vi lära oss på ett annat sätt och kan jämföra hur vi lär oss och när vi lär oss bäst. Den gången tänker jag mig att vi istället skriver en faktatext utifrån stödord mha sexfältaren.

IMG_1685.JPG

Läxan för veckan. Förutom de vanliga målen, ett sätt att jobba med modersmålet kopplat till arbetet i skolan. Prata om religionerna hemma och få till sig ord och begrepp även på sitt modersmål vilket kan stärka förståelsen, tänker vi…

 

 

 

 

 

En reaktion på ”Återberättande text efter studiebesök, religioner”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.