Problemlösning med kamratbedömning

Lektionen ägnades åt mattelyftets problem om kattmammorna.

Den här gången ville jag att eleverna skulle rita tydligt hur de tänkt.  Jag ville också att de skulle skriva svar med enhet, den här gången var det kattungar.

Vi jobbade som vanligt enligt EPA dvs enskilt, par, alla.

De strategier vi jobbar med just nu är PUNKT, STOPP, RITA vilket innebär att eleverna ska läsa till första punkten och sedan stoppa och rita. Kan jag använda det jag redan vet har vi också jobbat med och kanske gick den att använda här?? Vi får se… Jag påminde om de två strategierna för att ta sig an problemet iaf.

Den här gången struntade vi i att skriva på mattespråk tills vi gjorde Alla-delen. Många fastnade där märkte jag.

En svårighet med uppgiften som jag inte tänkt på från början var ordet sammanlagt. Flera av mina elever använder inte det i vardagen och har inte stött på det så ofta vilket ställde till bekymmer och vi fick alla reda ut vad som menas med ordet, då gick det lättare.

Den här gången gick jag runt och filmade för att observera mitt eget handlande, lotsade jag eller stöttade jag. Ett mycket bra sätt att analysera hur man uttrycker sig som lärare måste jag säga, men blir även en slags dokumentation på elevernas muntliga förklaringar och resonemang.

D-uppgifterna har varit lite svåra ett tag, när vi tidigare jobbat med mattelyftets uppgifter. Det har blivit lite som en extrauppgift för de som hunnit dit, det här med att skriva ett liknande problem. Men idag var det dags att jobba med det på riktigt. Vi pratade om vad ett problem innebär. Jo, det finns en information för att få reda på det man behöver. Sedan är det a, b, och c uppgifter som blir lite svårare efter hand.

Vi gjorde den här gången ett liknande problem tillsammans. Vi funderade på vad som var svårigheterna i de olika uppgifterna på problemet vi löst och försökte överföra det på vårt egna problem.

IMG_1647.JPG

A-uppgiften ska vara ganska enkel att lösa. B lite svårare och på C försökte de lura oss lite med att det inte stod i informationen att mammorna skulle ha lika många barn vilket man lätt tog för givet, så då gör vi också så.

Denna uppgift var också en bra ingång på att vi de närmsta dagarna ska jobba med division. För tillsammans skrev vi också på mattespråk. Vi pratade om att det är viktigt att använda de siffror som finns med i informationen och göra en uträkning av. I uppgift B med kattmammorna  t.ex. så hade vi siffran 9 och siffran 3 att jobba med. Hur kan vi använda de siffrorna för att få svaret 3 som vi visste att det skulle vara efter att vi ritat så tydligt. Jo faktiskt vårt, för oss,  nya räknesätt division.

Tills nästa dag hade jag gett kommentarer, formativ bedömning, på deras uträkningar.

IMG_1646.JPG

De fick läsa och fundera på morgonen. Så drog vi igång dokumentkameran och de som ville fick visa sina uträkningar och vi pratade tillsammans, gjorde en kamratbedömning. Vad har Lisa gjort jättebra? Hur kunde Lisa ha varit tydligare så att vi lättare skulle förstå hur hon tänkt?

Eftersom vi är lite ovana vid kamratbedömning så gör vi det gemensamt så att vi lär av varandra men då fick eleverna frivilligt visa sina uträkningar. Det var inga problem, många ville visa och jättekloka tankar hade kompisarna. När vi sammanfattade och funderade på vad vi lärt oss av kamratbedömningen så sa eleverna bl. a. Skriva uppgifterna under varandra, så svaret blir tydligt. Skriva svar och enhet tydligt. Dra ett strecka så man ser var en uppgift slutar och en annan börjar. Rita tydligt och med mellanrum.

Alla lärde av varandra. Ett arbetssätt som jag kommer göra om!!

3 reaktioner på ”Problemlösning med kamratbedömning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.