Idrott: alignmentmall och matris

matrisbild

Har jobbat fram matris utifrån alignmentmall som gjorts utifrån den  PP i idrott som gäller för våra 2:or. Lite omvänd ordning men i alla fall.

Ville kolla lite hur långt vi kommit och vad vi har kvar att utmana eleverna i för att nå så långt som möjligt. Funderade också kring vad det verkligen står för. Vad är anpassade rörelser?  Till minhjälp hittade jag en liten filmsnutt på skolverket.

 

På länkarna här under finns mina dokument:

Alignment mall

Matris

Jag försöker i steget mellan alignmentmallen och matrisen tänka så att jag även får med förmågorna i bedömningen.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.