Kvalitetsgranskningen – utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskningen för nyanländas utbildning, Skolinspektionen.

Spännande att läsa!

Mina tankar är att jag i klassrummet i ännu högre utsträckning ska jobba med bildstöd. Genom surfplattan förbereda bilder att visa på projektorn som tydlig gör vad det är vi pratar om just då. Bild- och ord-stöd, att koppla ord och bild på tavlan t.ex. har alla i klassen glädje av tänker jag.

Kartläggningsarbetet kring våra nyanlända känns också väldigt viktigt. Nationellt centrum för svenska som andraspråk håller på att arbeta fram ett nationellt kartläggningsmaterial som man såklart blir väldigt nyfiken på. Dock är det inte klart förrän till 2016…  Men såklart finns det andra som också jobbar med samma sak t.ex. i Linköping.

Här är ett kartläggningsförslag i engelska från Umeå Universitet som man kan titta på. På bilden nedan ser ni en sida från hela häftet som smakprov.  (Engelska kartläggningen kan man lätt göra om för att skaffa sig en uppfattning om hur mycket svenska de kan när de börjar i ordinarie klass och kanske som en slags diagnos att göra om efter en tid för att synliggöra utvecklingen)

kartläggning Eng

Här är en länk till kartläggning i matematik. Den är tänkt att användas från åk 3 och uppåt.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.