Återgivandegenre

Fas 1: Vad vet vi innan?
Fas 1: Vad vet vi innan?
Vi hade varit på teater. Vad handlade den om? Vilka var med?
Vi hade varit på teater. Vad handlade den om? Vilka var med?
Lägga bilderna i rätt ordning.
Fas 2 Modellering och dekonstruktion: Jobba med planschen. Vad ska vara med i en återberättande text? Lägga bilderna i rätt ordning.
Fas 2: Modellering. Vi gjorde blädderblockspappret tillsammans.
Fas 3 Gemensam textkonstruktion: Vi gjorde blädderblockspappret tillsammans.

 

Vi läser en ny Muminbok.
Vi läser en ny Muminbok.

 

Fas 4: Skriva en återberättande text till den nya boken i smågrupper.
Fas 4: Skriva en återberättande text till den nya boken i smågrupper.

Så här har jag jobbat med återberättande genre i ett arbete kring Mumintrollen. Jag använder dock strukturen varje vecka när vi skriver dagbok. Jag ser att eleverna har utvecklat sitt dagboksskrivande mha strukturen på planchen.

Vi började med att prata om vad vi visste om Mumintrollen. Vi hade varit på teater om Mumintrollen så de kunde en del. Vi gjorde en mindmap på tavlan och jobbade med bilder på de olika karaktärerna.

Sedan läste jag en bok som hette Mumintrollet och månskensäventyret. Jag hade kopierat några av bilderna i böckerna och eleverna fick i grupper lägga dem i rätt ordning.

Med hjälp av vår ”återgivandegenreplansch” så återberättade vi berättelsen gemensamt. Jag markerade i olika färger för att det skulle bli tydligare för barnen vad som var vad.

Vid nästa tillfälle läste vi en annan bok om mumintrollen som hette Vilse i storskogen. Även denna gång hade jag kopierat bilder ur boken som skulle vara som stöd för eleverna. Den här gången skulle barnen i grupper lägga bilderna i rätt ordning. Barnen limmade in bilderna i rutor och skrev vad som hände kring bilden och målade med respektive färg.

Nu jobbar vi varje vecka med vår ”återberättandegenreplansch” när vi skriver dagbok på måndagar. Jag märker en stor förändring på flera elever som är mycket mer medvetna om hur man ska skriva.

 

En reaktion på ”Återgivandegenre”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.