Årets sommarpresent till mina SVA-elever uppmuntrar till att Tala, Lyssna, Läsa och Skriva

Snart är det dag för ett nytt läsår. Det blir spännande att se om min uppmuntran till att tala, lyssna, läsa och skriva i sommar har använts. Kanske, kanske inte men jag ville inför sommaren iaf uppmuntra och göra vad jag kan för att motivera till det.

Eleverna fick därför ”verb-spelet” med sig hem i syfte att motivera att tala svenska med. En QR-kod för att nå svt-play och t.ex. titta och lyssna på Agenterna. Så en liten skrivbok med penna för att uppmuntra till att skriva lite under sommaren. Så fick de låna böcker av mig i klassrummet alternativt låna på biblioteket för att även läsa under sommaren.

Verbspelet har jag tidigare skolavslutningar också gett till mina elever och hur det går till finns i det här inlägget: Sommarpresent till mina sva-elever | Malins PPlugg (hultsfred.se) Lite av ett favoritspel bland mina elever!

Min erfarenhet är nämligen att de flesta eleverna pratar väldigt lite svenska under sommarlovet (eller egentligen utanför skolan). De umgås mest med kompisar som har samma modersmål och därför tränar de ofta inte sin svenska under långledigheten så jag ville i alla fall inspirera och ge möjlighet till. 🙂

Hur ligger eleverna till i språkutvecklingen i modersmålet?

Jag samordnar nätverksträffar med våra modersmålslärare i kommunen. Under de träffarna började vi diskutera vilka elever som vi behöver studiehandledning. Elever som varit väldigt lång tid i Sverige, vilket är egentligen deras starkaste språk? Vilka är i behov av studiehandledning på sitt modersmål gentemot att få stöttning på annat sätt i t.ex. förförståelse-pass på svenska? Där vi paketerar upp innehållet i ett arbetsområde tillsammans i en för eleven lagom takt.

Även i samtal med elevhälsan när vi börjar fundera på en elevs utveckling och att den kanske in utvecklas som vi hoppats så kommer ofta frågan upp vad eleven kan på sitt modersmål… Jag tänkte att vi behöver ett verktyg för att få mer nyanser och kunna samverka på ett bättre sätt för att fatta de bästa besluten för insatser kring eleven.

Utifrån dessa problematiseringar började jag fundera på att ha ett liknande material som Bygga svenska även i modersmålsundervisningen. Att liknande språkutvecklingen i svenska genom Bygga svenska-materialet få nyanser på elevernas kunskaper.

Så utifrån Bygga svenska-materialet har jag gjort om till matriser för språkutveckling i modersmålet. Det är under arbete men nu har våra modersmålspedagoger provat det lite under slutet av terminen som stöd för sina bedömningar. Kanske behöver vi skruva på det lite för att just få fram det som jag önskar få fram på ett tydligare sätt. Nämligen då vilket stöd som vi tänker gynnar elevens lärande bäst, och kanske att det tydligare framgår om en elev kan tillgodo göra sig olika sorters texter på sitt modersmål. T.ex. gynnas eleven av att läsa en faktatext på arabiska. Diskussioner kring detta tar jag vidare med modersmålspedagogerna under höstens träffar.

Modersmålpedagogerna har hittills lämnat positiv feedback till mig. Då de tycker att det är ett bra verktyg även i samtalet med föräldrarna men att det också skapar förståelse för eleverna kring vad vi jobbar med.

En av pedagogerna har också jobbat med att översätta det till arabiska.

Jag har gjort olika varianter för 1-3, 4-6 och 7-9 men det är än så länge bara det centrala innehållet som är olika. Även här fortsätter diskussionerna under nästa termins nätverksträffar. Bör stegen ändras så som Bygga svenska? Som sagt vi jobbar vidare…

Alignment modersmål 1-3′.docx

Alignment modersmål 4-6.docx

Alignment modersmål 7-9.docx

I eller på?

Det här med vilken preposition är inte alltid lätt… i eller på t.ex. ????

Vi spelar spel för att nöta vad som är rätt men några regler repeterar vi innan vi spelar:

Alla rum heter det i utom på toaletten, där är det på. Jag är på toaletten. Jag är i köket.

Jag är i alla länder, städer men på alla öar och berg. Jag är också på kusten eller på landet.

Alla bra känslor är i. Jag är kär i dig, jag är förtjust i dig, jag är galen i dig. Men jag blir galen på dig när det är en dålig känsla. Jag är arg på dig, jag blir irriterad på dig.

Sen kör vi! Bara att träna och jobba! En spelplan som man ska ta sig över, först till andra siden vinner. Svarar man rätt så får man flytta ett steg. En widgetbild med ord och rätt svar på baksidan så kan de kontrollera sig själva.

Vi tränar muntlig kommunikation Med tema Halloween

Halloween stundar och klart vi kan arbeta lite på tema Halloween men då ska vi lära också.

Tala på svenska och lyssna för att förstå på svenska.

Vi har en bild att utgått från, där jag går igenom orden som finns. Vi har också prepositionerna som stöd på tavlan och Halloween-orden som jag valt ut. Eleverna har också var sitt utgångspapper och ska sedan rita så som jag beskriver att de ska göra.

Efter min ”provomgång” så ska eleverna nu rita sina kyrkogårdar. De måste hålla för lite när de ritar så inte de andra ser hur deras kyrkogård ser ut. Sedan ska de i tur och ordning beskriva sin kyrkogård för kompisarna som ritar likadant på sina whiteboards. Det gäller att lyssna, ställa klargörande frågor och förstås förklara och berätta så andra förstår. Mycket träning i muntlig interaktion och samtidigt lär vi Halloween-ord och prepositioner.

Träna dubbelteckning

Det här med dubbelteckning är svårt och behöver nötas en del. Därför har jag gjort ett spel även för detta. Utifrån Palin-böckernas sidor har jag klippt till kort som ligger i en påse. Eleverna ska dra ett kort ur påsen, den elev vars tur det är att svara ska själv läsa och sedan säga om det är ord 1 eller 2 som passar till bilden. På baksidan av kortet står siffran som är rätt svar. Svarar man rätt får man flytta sin spelpjäs ett steg fram, svarar man fel står man kvar. Först i mål vinner.

I den blåa kortleken läser man alltid med lång vokal först. Det har varit bra i mina grupper att börja med den för att få in tänket… -Heter det kala eller kalla, glas eller glass osv. När men spelat det någon gång så går vi på den gröna påsen då man måste vara mer uppmärksam på stavningen då det kan vara blandat antingen kort eller lång vokal först.

Mitt upplägg kring olika arbetsområden med mina nynya-elever

Jag använder både Språkis och Svenskbiten som grund i min undervisning för mina ”splitter nya” elever, dvs de elever som är helt nya i Sverige, men också bygger jag undervisningen mycket på Palin. Palin är toppen då det krävs många, många repetitioner för flera av dessa barn så att det är svårt att hitta material som tränar orden tillräckligt många gånger. Även något som de kan jobba med i sitt reguljära klassrum.

Jag älskar också spel och olika sätt att kommunicera kring temat. Memory funkar alltid så klart men vi försöker också variera med andra spel som jag hittar på längs vägen.

Nu har vi jobbat med mat och matsalen. Vi börjar då med att läsa och prata om bilden i Språkis. Vi skriver extra ord om vi kan fler och hjälps åt att också benämna dem på modersmålet så att alla lättare ska förstå och dra kopplingar mellan språket. Vi läser också i Svenskbiten som har ett kapitel som handlar om vad mamma och pappa tycker om. Varje morgon pratar vi om dagen och datum men nu har vi också lagt till -Vad ska vi äta idag? Vad åt vi igår? Tyckte du om maten igår? Vad ska vi äta imorgon? Lyxigt nog har vi en hörselpedagog som servar oss med matsedeln med widgetbilder som vi använder varje gång.

Efter att vi läst och jobbat lite i Språkis så har jag klippt widgetbilderna itu. Bild och ord ska paras ihop och limmas i ett skrivhäfte så att de alltid har med sig ”facit” även till det reguljära klassrummet. Så spelar vi memory så att vi tränar orden flera gånger.

Jag har dessutom gjort Palinspel som vi också lägger och som de då alltså också har med sig till klassrummen. Ord till bild först och sedan Bild till ord.

Nästa lektion fick eleverna rita ett bord som jag beskriver för dem. De har ett bord och en tallrik från början och sedan berättar jag vad de ska rita. Vi lägger då till prepositioner och tränar på dem.

Sedan får varje barn rita sina bord utan att visa kompisen och sedan ska de i tur och ordning berätta om sitt bord och vi ska försöka rita det de säger.

Nästa lektion så får de skriva om sina bord. Vi börjar med att gemensamt skriva om mitt bord så att de får en modell där efter skriver de om sina egna och ev någon av kompisarnas bord.

Lektionen där efter så har jag satt upp texterna numrerade runt om i klassrummet. De får med sig borden som vi ritat uppkopierade och även ett papper där de fyller i vems bord nummer 1 är osv. Eleverna går runt och läser två och två och funderar och resonerar om vems bord det är de läser om. Eftersom de är så nya i språket så kan de så klart använda modersmålet om det behövs. Elever som kommit längre i språket än just den här gruppen har försöker sitt bästa på svenska och med min hjälp innan de får ta till modersmålet.

Det här är ett återkommande arbetssätt för mig som vi bygger vidare på sedan. Mycket muntlig kommunikation samtidigt som vi jobbar för att kunna formulera meningar i skrift och även att läsa och förstå.

Vi jobbar mot målen LGR22

För att läsa in mig och kika lite på de kommande ändringarna i läroplanen valde jag i år att göra en Alignmentplanering även utifrån revideringarna. Jag tycker att alignment är bra för det säkerställer att jag får med alla delar ur läroplanen. Att jag planerar och bygger undervisningen utifrån syfte och centralt innehåll och att vi jobbar mot och bedömer mot kunskapskraven. Detta sammanfaller sedan i de konkretiserade målen som jag sätter upp på väggen och gör eleverna medvetna om. Det är även de som de i slutet av terminen/året självskattar sig mot. Läs mer om det arbetet i inlägget om självskattning/elevinflytande här på länken. Utifrån detta arbete av klippande och klistrande så gör jag mina pedagogiska planeringar.

Nedan är bilderna som finns på min vägg som vi kopplar till i undervisningen men också de som vi använder vid självskattning.

Sommarpresent till mina sva-elever

Stöttningsplansch

Vi har under året jobbat en del med verb. Hur man böjer dem, vilka regler som finns och även att en del måste man träna för att kunna utantill.

Som sommarpresent får de därför ett spel de gillar mycket!

Typ Löjliga familjen fast med verbformerna. De ska samla ihop 3 i varje familj. Man får inte fråga om man själv inte har någon i ”familjen”. Får man ett kort när man frågar får man ställa en fråga till.

Spelregler.

Korten för utskrift. På länken är de inte färgkodade för det gör jag med en färgpenna efter utskrift mha facit.

Korten lite mindre och färgade.

Jag skickar också med facit som små planscher men vi försöker i nuläget i vår grupp att spela spelet utan facit förutom på de oregelbundna verben. Då lägger vi fram ”facit” på bordet där vi sitter, annars försöker vi klara oss med stöttningen och då tänka ut hur verbet böjs mha färgerna och stöttningsplanschen som ni ser längst upp i inlägget.

Man kan spela med en kortlek i taget eller hur många kortlekar man önskar utifrån svårighetsgrad och hur mycket man spelat spelet.

Färgkoden blå som i exemplet här nedan är alltså kopplad till stöttningsplaschens blåa rad osv.

Stöttningsplanschen för utskrift.

facit för utskrift.

Nu kan de träna vidare på verben i sommar! 🙂

Ny elev! så här kollar jag av kunskaperna.

Det vanligaste för oss på vår skola nu är att vi tar emot elever från andra kommuner. Elever med utländsk bakgrund som varit i Sverige i ett antal år och tagit del av svenska skola och undervisning. Så klart har vi inskrivningssamtal och pratar med familjen om skolbakgrunden men för att lite få en blick över vad eleven kan gentemot vad den kommer att möta i undervisningen hos oss så gör jag en slags avstämning.

Eftersom det så klart är otroligt olika så har jag gjort en pärm med material vars olika delar är kopplade mot de olika avstämningspunkterna för elever med kort eller ingen skolbakgrund ur Bygga svenska. Materialet är plockat dels från bedömningsstödet för lågstadiet och dels från God läsutveckling. Lundberg och Herrlin (2014). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och Kultur.

Avstämningspunkterna är följande:

Men jag börjar med Tala-delen! Ett bra sätt att börja tycker jag och då har jag något att utgå ifrån när jag fortsätter att välja var vi startar med läsa/skriva-delarna. Den tillhör inte avstämningspunkterna men är ju en del av Bygga svenska-materialet. Jag har använt skolgårdsbilderna och sekvensbilderna men det finns även skogsbilder på bedömningsportalen.

Efter tala delen så börjar jag med läsa/skriva och då har jag som sagt utifrån avstämningspunkterna (som ni såg ovan) samlat ihop material så att vi kan få en liten bild av elevernas kunskaper. Jag hoppar så klart i materialet för det är så klart lätt för vissa men svårare för andra. Alla gör så klart INTE allt. Jag gör en bedömnings längs vägen. Här nedan har jag nu länkat materialet under varje punkt. Det är scannat så det är av varierad kvalitet men jag tänker att man ser hur jag tänkt. Man kan ju välja annat liknande material att jobba med.

LÄSA OCH SKRIVA

LÄSA (AVKODA OCH FÖRSTÅ)

SKRIVA (PÅ DIGITALT VERKTYG OCH FÖR HAND) Här lägger jag igen småorden som finns i första delen för att inte glömma att noga kolla av vokalljuden. Diktera för eleverna, du läser och de skriver. Förutom det använder jag skriva-materialet med Teo och Tanja. Här har jag avstämningspunkterna utskrivna så att jag inte glömmer att kolla av någon del när vi ändå håller på och skriver.

En del som inte är med i avstämningspunkterna men som jag också kollar av är hörförståelsen. Högläsning i bedömningsstödet.

Utöver det ovan nämnda så kollar jag också av lite muntlig matte. (Bedömningsstöd från Bedömningsportalen) Eleverna kommer att hamna i matteundervisning näst intill direkt och här får jag en bild över några begrepp och ramsräkning m.m.

Dessutom pratar vi lite engelska och det är plockat utifrån bedömningsstödet på Bedömningsportalen. Något som också eleverna möter snabbt. Av tidsbrist så är det främst muntlig engelska som jag kollar av. Rekommenderar dock även de andra delarna av engelskan i bedömningsstödet läsa, skriva, lyssna om man känner att det finns tid och ork!

Så klart är det flexibilitet som gäller. Allt beror ju på eleven som sitter framför mig. Hur mycket eleven orkar med. Så klart kan det här vara på fler tillfällen!

Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar!