Så ser Sverige ut

Vi har en pedagogisk planering som vi jobbat med under en tid, och det handlar om Sveriges olika naturtyper, om hur naturen ser ut, om hur människorna använt naturen i olika områden i Sverige. För att nå alla målen i planeringen har vi jobbat på många olika sätt, vi har inhämtat och bearbetat fakta från filmer, böcker och internet, vi har tränat på förmågor såsom att kommunicera med varandra om hur vi kan lägga upp arbetet, om hur vi ska redovisa och förmedla vad vi lärt oss till våra klasskamrater. En del av pp:n var att vi gruppvis fick ett uppdrag att göra ett reportage i form av en affisch om en naturtyp. Den skulle innehålla fakta och bilder och en bedömarjury (Eva och kamraterna) bedömde sedan redovisningen och planschen genom att använda ”Two stars and a Wish”. Nu håller vi på att utvärdera arbetet, om vad vi lärt oss, om vi nått målen och om vad vi kan utveckla och bli bättre på till nästa arbete.

blandat 154blandat 155blandat 153

Läsning

Vi har förut berättat om att vi läser på olika sätt. Idag har vi läst gruppläsning igen och en grupp har läst färdigt sin bok, och söker efter lite fakta om författaren som de hittade på www.barnensbibliotek.se. Vi får välja på olika förslag på vad vi kan göra efter att vi läst boken som kan vara intressant, och hur vi kan visa att vi förstått boken. Om vi kommer på egna idéer går det jättebra, då visar vi att vi är kreativa och då blir det ofta väldigt kul. Idag var vi dessutom på stora biblioteket och lånade en massa böcker (i snöovädret) Vår nya högläsningsbok heter ”Drakskeppet” som handlar om en flicka som levde på Vikingatiden, den kan vi göra en bokrecension om då viläst ut den. Bokrecensioner börjar vi bli riktigt bra på!

blandat 140blandat 139blandat 147blandat 152blandat 141

 

 

Känguruproblem

– Hur ska jag lösa det här problemet? Får tänka och pröva ett tag.

Idag har vi tränat på problemlösningsförmågan då vi löste ”Känguruproblem”. På fredag kommer vi att vara med i en riksomtäckande mattetävling som heter ”Kängurutävlingen”. Spännande!

blandat 150blandat 151

Vatten

havet480hav1Under denna veckan kommer vi att starta upp ett nytt arbetsområde som handlar om våra naturtillgångar och då ska vi inrikta oss på vatten i alla dess former. Det blir många ämnen som är involverade bl.a. geografi, biologi, fysik, kemi och matte.Dalslands kanal

Maskot

Viktigt är att ha en maskot!  Vi har en maskot som heter Ludde, som vi fick ärva från Evas förra klass. Han har en kompis också, lille Myris. En maskot ska ge oss tur och vill oss alltid väl, därför. .får han (och Myris) nog följa med oss då vi ska på länsfinal i schackfyran den 13 april. 

IMG_0174

Läsförståelse

Vi tränar på att bli bättre läsare på många olika sätt. Vi diskuterar om vad det innebär att vara en god läsare och vad man har för nytta av att vara en god läsare. Vi har kommit fram till att det är klart att det är väldigt bra att förstå vad man läser och gör man det kan man lära sig väldigt mycket. Det är ju dessutom kul och spännande att läsa om spännande äventyr, berättelser från olika länder, roliga händelser, fantasiberättelser och även viktigt att läsa om sådant som är sorgligt.Vi kommer att berätta om olika läsprojekt och om hur vi tränar på att utveckla vår läsning.IMG_0133

Läsning

Vi läser på många olika sätt. Under bordet är ett sätt! Här är det gruppläsning på gång. Vid gruppläsning läser vi en sida var och vi kollar med varandra att alla förstått innehållet, genom att vi berättar för varandra vad vi läst och vad som hänt i boken.

schack 004

Här bloggar Lind med elever om lärande