Elevernas Böcker

De här böckerna läser eleverna i klass 5D

Wille läser om bilar.

Mostafa läser Första gången.

Ebba läser om Anrop från inre rymden.
Arve läser en manga bok som heter Bleach.
Arve läser den här boken.
Loke läser om Akimbo och elefanter.
Arve har läst ettan men läser tvåan nu.
Wasim läser en fotbollsbok.
Sami läser om Skuggan i väggen
Yaseen läser Harry Potter.
Badea läser den här boken som heter Den svarta handsken.
Mohamed läser Den elaka vikaren.
Yaseen läser boken Dömd.
Jenneli läser Sune, Sunes party.
Jonna läser I Fåglarnas värld.

Vi återkommer med fler böcker som klassen läser med bokrecensioner.

Inlägget gjort av William, Wasem och Arve.

Bild: Vem är jag?

Vem är jag? Ja, det är inte så lätt att veta.

Vad är jag intresserad av? Hur är jag?  Vad tänker jag på? Vad vill jag? Vad gillar jag?

Det var dessa frågor som skulle få eleverna att tänka till och reflektera över sig själva, att visa med bilder om sina  intressen, tankar, drömmar och egenskaper.

Den första uppgiften var att teckna sitt namn med stora breda bokstäver och skapa bilder i namnet som berättade om vem eleven var.

Nästa steg blev att teckna sitt självporträtt. Det blev en lektion i hur våra ansikten egentligen ser ut, var ögon näsa och mun är placerade i förhållande till varandra, och hur man tecknar ett ansikte. Konstigt att det är rätt svårt trots att man ser så många ansikten varje dag.

Att se, iakttaga och uppmärksamma omgivningen är viktigt för att  minnas och kunna avbilda. Det viktiga är inte att det blir absolut likt förstås, utan att försöka uttrycka egenskaper i ansiktsuttryck och vissa typiska ansiktsdrag.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5404-e1549122547834-768x1024.jpg

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är IMG_5407-e1549121922270-768x1024.jpg

Till sist var det dags att skapa ett bildcollage om sig själv. Det gällde att hitta bilder som passar in på eleven av intressen, egenskaper favoritfärger m.m., klippa ut dem och sätta ihop till ett färgsprakande collage som berättar om eleven.

Då skapandet och tänkandet om sig själv blev klart gällde det att kombinera ihop sitt namn, självporträttet och sitt collage till en tavla och öva på att redovisa och utvärdera sitt arbete.

Klassens råd

Det här är en bild på kunskapsrådet. De jobbar på att göra frågesporter till klassen. I rådet är det Marcus, Loke och Badea.
Här håller undervisningsrådet på att göra en GOTD för denna vecka. I undervisningsrådet är det Mostafa och Yaseen.
Här sitter medierådet och tittar efter aktuella händelser från till exempel lilla aktuellt. I medierådet är det Arve, Wasim och William.
Här håller Jennelie och Amineh på att skriva på bloggen. I undervisningsrådet är det Jennelie, Amineh och Felicia.

Inlägg gjort av eleverna Jennelie, Felicia och Amineh.

Läsestunden

Jag som lärare blir varm i hjärtat då jag ser att mina elever hittar någon mysig plats och kan komma till ro med en egen vald bok som passar.

Det är inte alltid så lätt att hitta just den rätta boken, men med tips från kamrater, bokprat på biblioteket och författarbesök t.ex. funkar det.

Jag vill att mina elever ska få möjlighet att uppleva känslan av ”flow” då de läser, alltså att vara så fullständigt koncentrerad och inne i bokens värld.

I vårt prioriterade mål som vi har på Lindblomskolan,  har vi i åk5 bestämt att lägga mycket tid på läsning och läsförståelse. Det blir mycket träning på att lära ut olika lässtrategier som gynnar förståelsen av en text, vi jobbar med genrepedagogik i syfte att lära eleverna om olika typer av texter, vi läser högt och eleverna läser i egen bok, i par och i grupper och samtalar om böckerna. Till hjälp använder vi boksamtalskort.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är boksamtalskort.jpg

Vi har samarbete med kommunbiblioteket genom att vi lånar där regelbundet och får hjälp med att hitta lämpliga böcker av personalen. De ordnar också med författarbesök till skolorna, till årskurs 2 och 5. Dessutom får vi bokprat av barnbibliotekarien då hon berättar om olika böcker nya som gamla, det är populärt!

Att ta reda på mer om författarna till de böcker eleverna läser kan leda till nyfikenhet att läsa mer. 

Här finns böcker att låna. Det ska alltid finnas möjlighet att välja, och böckerna ska synas i klassrummet.

Viktigt är att lyssna på förslag från eleverna på olika sätt att läsa mer. De tipsar varandra om bra böcker de läst både genom att skriva boktips och att berätta muntligt om böckerna. Att väcka lusten att läsa och bibehålla den är det vi tillsammans jobbar för att uppnå.

I vår årskurs planerar vi nu att blanda elever från våra fyra klasser i läsgrupper, återkommer och berättar mer då vi genomfört det.

Att förstå fakta vi läser i alla so och no-ämnen kräver en god läsförståelse. Det gör vi genom att öva på olika studietekniker t.ex. tankekartor, VÖL-scheman, stödord, sexfältare och Venndiagram. Kommer att skriva mer om det framöver.

Här är några boktips!

 

 

 

 

Matematik: Vikt och volym

Inom geometrin i matematik ingår att lära sig och förstå om vikt och volym. Här behövs både teori och en del praktiskt arbete för att utveckla förståelsen av olika måttenheter.

Undervisningen har varit blandad av genomgångar  med mina och elevernas förklaringar, skrivit på tavlan och på smartboarden, visat korta filmer på Youtube och visat med volymmått och vikter.

Eleverna har jobbat i sin mattebok och vi har provat att mäta olika volymer och känt på vikter och vägt olika föremål.

Som avslutning gjordes diagnosen, den gick bra!!!

Genrepedagogik-argumenterande text

Vi har under en tid jobbat med ARGUMENTERANDE texter.  Läromedlet vi har i svenska är ZickZack och de böckerna tränar eleverna hur strukturen för argumenterande texter ser ut, vilket språk som används och vilket syfte texterna har.

I skrivrummet finns övningar som hjälper eleverna att förstå hur en argumenterande text byggs upp, och i vilka olika sammanhang texttypen används. I Läsrummet finns exempel på argumenterande texter med en tillhörande arbetsbok där eleverna tränar lässtrategier.

Vi har jobbat i ytterligare en bok som heter Skriva svenska, och då lästa vi en text som handlar om mobiltelefoner i skolan. Den var tydligt upplagd med RUBRIK, INLEDNING, ARGUMENT och en AVSLUTNING.

Innan vi jobbade i dessa böcker jag skrivit om, har jag använt min plansch om den argumenterande genren, och jobbat efter arbetsmodellen som kallas för CIRKELMODELLEN.

I ruta 1 har vi byggt upp kunskap om den argumenterande genren genom att:

 • jobbat med de läromedel jag förut nämnt.
 • studerat  planschen och samtalat om textens SYFTE, hur texten är uppbyggd alltså  STRUKTUREN och de viktigaste SPRÅKLIGA DRAGEN.
 • läst några olika typer av argumenterande texter.
 • sett film från Youtube:

I steg 2 har vi studerat och fördjupat oss i exempeltexter

 • dels från läroböckerna och från ”Låt språket bära”
 • vi har gemensamt på Smartboareden tydliggjort textens struktur genom att med olika färger visat på rubrik, inledning, argument och avslutning.
 • vi har med hjälp av EPA-metoden studerat olika språkliga drag t.ex.  presensformer av verben, de känsloladdade orden och sambandsord.

Steg 3 handlar om att skriva en gemensam text.

 • Vi samlade på argument för och emot att ha mobiltelefoner i skolan, alla gav förslag som jag antecknade på Smartboarden.
 • Vi repeterade strukturen genom att titta gemensamt på en argumenterande text som jag skrev med olika färger för att tydliggöra, och använde mig av deras förslag. Jag skrev på Smartboarden

Då var vi framme vid steg 4 gällde det att skriva en individuell argumenterande text.

 • hälften av eleverna i klassen skulle skriva argument för, och hälften motargument.

Vi studerade en del av elevernas texter tillsammans på Smartboarden för att diskutera hur textens struktur blev och om textens syfte uppnåddes.

Sen fick alla öva att läsa upp sin text för sin bänkkompis, resonera om alla delar av strukturen fanns med för att sedan läsa upp den inför alla i klassen.

Det blev intressanta och viktiga diskussioner kring frågan om mobiltelefoner i skolan, hur det ska skötas så det inte missbrukas  och att det inte tar fokus från undervisningen, och om vilken nytta man har av mobiltelefoner.

Vårt nya klassrum igen

Nu har vi jobbat i vårt nya klassrum i nästan en termin efter att jag och min nuvarande klass som nu är en femma flyttat några gånger. Vi trivs riktigt bra, det är lugnt och tyst, skolbyggnaden ligger på en kulle, GRANKULLEN, mittemot stora skolan.

Här finns jag varje morgon för att hälsa eleverna välkomna och gå igenom dagens schema och vad vi ska träna på, vad vi ska jobba med och vad vi ska lära oss.

Vi har en ljudslinga, ljudanläggning med lärar- och elevmikrofoner vilket fungerar bra, eftersom eleverna vet att de pratar en i taget i micken och det innebär att det blir lättare att höra vad alla säger.

MICKHYLLAN

Elevmickarna är placerade vid ingången till klassrummet så eleverna kan ta med sig mickarna till sina platser, och sätta tillbaka dem vid lunch och vid dagens slut för laddning.

         UTVÄRDERING                          TWO STARS AND A WISH

Vid utgången finns också olika exempel på utvärderingar och olika sätt att ge feedback på vad eleverna tycker att de lärt sig och hur undervisningen varit.

DAGENS FRÅGA                     CENTRUM I KLASSRUMMET

På morgonen går eleverna in i klassrummet och sätter sig på sina platser, och på tavlan står ”Dagens fråga” att fundera över. Jag finns bakom runda bordet beredd att hälsa och gå igenom dagens schema och vad vi ska arbeta med på Smartboarden. Sedan är det dags att höra med eleverna vad de har för teori runt svaret på ”Dagens fråga”, ibland drar jag namnpinnarna så alla får möjlighet att berätta om sina tankar om vilket svar det kan tänkas vara, ibland får de som vill svara. Naturligtvis berättar jag det ”rätta” svaret genom att oftast läsa innantill ur en bok med frågor och svar, t.ex.

Ledord till GOTDGOTD-väggen

En eller ett par gånger i vecka ”grejar” vi, vilket betyder att vi kör GOTD – grej of the day. Nu gör vi så att eleverna skriver en ledtråd i Skoldagboken på måndagar, för att tillsammans med familjen därhemma fundera över vad det kan handla om till fredagen i samma vecka. Då avslöjas vad det handlar om, jag visar fakta på en powerpointpresentation och eleverna skriver i sin GOTD-bok, och de får en bild att klistra in. Bild sätts upp vid världskartan och en tråd dras till lämplig plats på jorden som kan kopplas till vad vi grejat om.

GOTD

Det här som står på tavlan har vi grejat om.

Alcatraz, Regnbågsbergen, u-båtar och vulkaner har vi grejat om också.

FAKTAHYLLAN

Bredvid världskartan finns en hylla med faktaböcker och en låda med frågor eleverna gjort efter olika arbetsområden vi jobbat med. De frågorna använder vi till frågesport och till repetition då och då. Jordgloben är en självklarhet att ha tillgång till.

ARBETSBORD SO och NO

Ett bord att ha lite försöksmaterial behövs också.

VÅRDEGRUNDEN

På klassrumsdörren har vi i ord och bild några tanketavlor om vad värdegrundsfrågor handlar om t.ex. om kamratskap eller ansvar. Viktigt är att ofta tänka till och resonera om vad det innebär.

VISDOMSORD

”You are Amazing” står det bl.a. på dörren innan eleverna går in, Jag tror inte att de läst så noga vad som står där eftersom dörren brukar stå öppen då eleverna kommer in på morgnarna och även efter rasterna, men min tanke var att då de eventuellt får stå utanför dörren och vänta så kan de passa på att läsa några visdomsord på engelska och på svenska. Kom på att en del av budskapen kan översättas till flera språk.

KONFLIKTLÖSNING

Några planscher som hjälper till hur vi kan tänka för att förhindra att det uppstår konflikter.

Vid ”Svenskaväggen” finns sådant som har med svenskämnet att göra. Här finns böcker att låna, genreplanscherna m.m.

FÖRMÅGORNA

Här var det mörkt vid mitt skrivbord. Förutom mina böcker, pennor mm hänger på väggen Cirkelmodellen som är en arbetsmodell vi arbetar efter då vi skriver texter, och på tavlan finns planscher som talar om vilka olika förmågor vi tränar på,  de s.k. ”Big five”

MATTEVÄGGEN

Här har vi matematikdelen av klassrummet med en byrå som rymmer olika hjälpmedel och en massa mattetips. På väggen finns några planscher som beskriver de olika räknesättens olika termer och matematikens olika förmågor som eleverna tränar på och utvecklar varje mattelektion.

ENGELSKASKÅPET

I det här skåpet finns böcker på engelska att läsa, ordböcker, arbetsmaterial att jobba med, spel och engelska ”ormar”. I en av korgarna ligger en massa leksaker och prylar som man kan beskriva på engelska med så många ord man kan komma på.

ARBETSPLATS

En arbetsplats som är till för eleverna att sätta sig och jobba själv eller tillsammans med en klasskompis.

KOLLA KÄLLAN

På ena väggen i detta hörn av klassrummet hänger planscher som hjälper oss att förstå hur viktigt det är att vi lär oss att kritiskt granska texter, bilder och kolla källan vi hämtar fakta från. På andra väggen hänger väggalmanackan så vi håller reda på vilken dag det är m.m.

3D-SKRIVARE

Vi har till vårt förfogande två grupprum intill klassrummet. Det ena är ett bildrum med en del bildmaterial, och det andra är ett lugnt, tyst mysigt arbetsrum för eleverna.

Bildrummet med lite bildmaterial och möjlighet att sitta och skapa.

Att kombinera möjligheter till arbetsro, att kunna jobba enskilt och  tillsammans med varandra, att det ska vara en inbjudande miljö att trivas i och en stimulerande miljö att lära sig i är det vi strävar efter. Målet är förstås att varje elev i klassen ska känna sig trygg och våga vara stolt över sig själv och känna sig betydelsefull.

Författarbesök av Pascale Vallin Jonsson

Den 7 november var en bra dag, det var den dagen vi hade författarbesök.

Författaren som besökte oss i årskursen var Pascale Vallin Jonsson, vilket jag nämnde om i ett tidigare inlägg då jag berättade om  vilka böcker jag läst högt för eleverna i femman. Boken vi senast läst är ”Systrarna av Silverdalen” och den boken är skriven av Pascale.

Det var väldigt spännande och intressant att lyssna på Pascale då hon berättade om hur hon alltid varit intresserad av att skriva, men inte blivit en riktig författare förrän senare i livet. Hon berättade om hur hon fick sina ideér och en del om sig själv. Självklart pratade hon om boken ”Systrarna av Silverdalen” eftersom alla femmorna läst den. Flickhemmet har funnits i verkligheten och Pascale hade intervjuat en kvinna som gått i den skolan en gång i tiden.

Hon bad oss alla att blunda och bara lyssna på henne då hon berättade en historia som slutade med att man stod framför en mystisk dörr som man öppnade och klev in i något…vadå? De som ville fick berätta för de andra vad som hände….Spännande! Det var en väldigt bra början på en spännande berättelse, vi får se vad vigör av det.

Eleverna fick också ställa frågor till Pascale, vilka vi hade förberett en hel del, de kunde se ut såhär:

Frågor Pascale Vallin Johansson Frågor till författare Frågor till Pascale

Vi hade dessutom förberett oss genom att gå in på nätet och söka på Pacale Vallin Jonsson, skriva om henne och hennes böcker, och göra en plansch. Den planschen hängde vi väl synlig för Pascale så hon kunde se att vi var intresserade av henne och hennes böcker.

Eftersom hon inte hann att svara på alla de frågor eleverna hade förberett fick vi möjlighet att mejla dem till henne, så nu kan vi bara vänta och se om hon svarar.

 

Våra högläsningsböcker

Då vi börjat i femman passar det bra att läsa ”Fröken Europa” som högläsningsbok, dels för att det nästan känns som vår klass med en fröken Eva, och dels för att eleverna i boken ”åker ut” i olika länder i Europa och lär sig lite fakta om länderna och upplever mystisk spänning.

Vi kommer att jobba en hel del runt boken, dels under tiden jag läser den högt och dels då vi läst färdigt. Det berättar jag om så småningom.

Det blev nämligen så att mitt i boken Fröken Europa fick vi meddelande om att femmorna skulle få ett författarbesök. Spännande! Författaren heter Pascale Vallin Johansson och bibliotekarien från Hultsfreds bibliotek kom med böcker till oss i årskursen  skrivna av författaren, och då satte vi igång att läsa den högt, eftersom det kändes angeläget att läsa den innan hon kommer.

Boken vi fick låna heter Systrarna av Silverdalen som handlar om Ylva-Li som är med sin klass för att titta på solförmörkelsen och ser då en flicka i gammaldags kläder som vinkar, och Ylva-Li följer flickan ut i skogen. Då hon vänder tillbaka är något väldigt annorlunda, nämligen att skolan är ett hem för föräldralösa flickor och året är 1945… Vad är det som händer? Den är mystisk och spännande! Jag ser framemot att läsa fortsättningen efter lovet….

Pascale Vallin Johansson

Jag har varit en bokslukare sedan jag lärde mig att läsa. Spännande mysterier och magiska historier var tidiga favoriter och realistiska böcker om orättvisor kom vart efter. Därför var det självklart för mig att min första helt egna bokserie, Amargitrilogin, skulle blanda realism med ett spännande magiskt äventyr. Det sumeriska ordet amargi är det första ordet man känner till för frihet, och det är kampen för friheten som jag skildrar i böckerna.”(sagt av Pascale Vallin Johansson)

Böckerna hon beskriver här är:

Det ska bli intressant att få träffa författaren, och jag hoppas att hon kommer att inspirera eleverna att läsa fler av hennes böcker.

 

 

Samhällskunskap-om vårt samhälle, demokrati och VALET

I samhällskunskap har vi jobbat med att lära oss om vårt samhälle. Vi började med att sammanställa fakta genom att skapa en tankekarta tillsammans på whiteboarden, ibland gör vi det på datorn i OneNote eller i Notebookprogrammet på Smartboarden.

Till att börja med handlade det om vad samhälle egentligen är och lite historia. Vi utgick från läromedlet Koll på samhället.

 

Jag sammanställde ett häfte med uppgifter och frågor som vi arbetade med, en bit i taget. Uppgifterna kopierade jag från Lärarhandledningen till Koll på Samhället. Vi varierade arbetssättet genom att:

 • Vi läste faktatexter tillsammans och förklarade och resonerade kring innehållet,
 • Vi diskuterade tillsammans svaren på frågor,
 • Eleverna fick enskilt tänka till och svara på frågor och sedan jämföra svaren med lärkompisen,
 • De fick arbeta tillsammans i par med att klura ut uppgifter och träna på att förstå och förklara ämnesspecifika ord och begrepp. Det gjorde de bl.a. genom att jag delade ut ordkort till lärparen, och uppgiften var att ta reda på betydelsen, försäkra sig om att båda skulle kunna för att sedan berätta för de andra klasskompisarna.
 • Vi tittade på filmer om hur samhället fungerar, om demokrati och diktatur och om politik. Filmer vi såg:

Vi hade hela dörren fullt med orden som vi ofta repeterade vad de innabar.

 

Eftersom valet i Sverige närmade sig läste vi om olika partier och om riksdag och regering. Vi gjorde ganska snabbt en egen undersökning i klassen och röstade på de befintliga partierna. Det blev jämnt, men  Liberalerna vann.

Vi följde Lilla Aktuellts programserie om valet, det blev flertal korta filmer som lärde ut mycket om valet 2018.

Vi tittade också på filmserien ”Dröm om demokrati” som är en blandning av fiktion och verklighet. Jag kände att det var viktigt att samtala om filmerna eftersom de blandas av information om vad ett demokratiskt samhälle innebär och en filmatisering om hur det skulle vara för vanliga människor om Sverige inte längre var en demokrati utan en diktatur.

Här finns den pedagogiska planeringen:

PpValethttp://blogg.hultsfred.se/lindselevlyftlindblom/files/2018/09/IMG_4989-e1535828131757.jpg

På Superhjälparna  https://superhjalparna.se/ finns lite häftiga partier att hämta hem. Jag delade upp klassen i grupper som fick till uppgift att argumentera för sitt parti i syfte att få så många som möjligt att rösta på deras fantastiska parti. De olika partierna såg ut så här:

Efter att eleverna diskuterat och skrivit ner sina argument för sitt parti i grupperna, fick de hålla ett kort valtal för sina kompisar. Sen gjordes ett val i klassen och efter att rösterna var räknade vann FLYGA-partiet. Hurra för partiet som leddes av Jenilie, Jonna, Jennelie och Amineh, bra gjort!

Ytterligare en uppgift till eleverna var att i grupperna skapa ett eget påhittat parti som skulle locka till sig andra 11-åringar med 3-5 vallöften. De skulle också ge partiet ett namn och en partiledare som kunde vara en kändis, en påhittad person eller någon i gruppen.

De egna partierna redovisades av grupperna för sina klasskompisar, vi samtalade om vad det kunde innebära för 11- åringar att vara medlem i dessa partier. Vi röstade inte för vi tyckte att alla partierna var bra så ett gott samarbete mellan partierna var bättre.

Vi avslutade med att se Riksdagens små filmer om allt från hur samhället styrs, vad demokrati är och hur valet går till. Det blev repetition och en sammanfattning.

Då det har tillsatts en ny regering i Sverige fortsätter vi att tala om hur det blev och hur det är tänkt att fungera i fortsättningen.

Det blir spännande.

 

 

 

Här bloggar Lind med elever om lärande