Kategoriarkiv: Nationella prov

Spännande med nationella prov!

Det kan kännas lite nervöst då det är dags för prov, men våra maskotar Ludde och Myris finns ju på plats. Skönt!

Den 2/2 hade vi de första nationella proven. Det var i ämnet svenska och svenska som andraspråk. De består av både läsförståelsetest och en skrivuppgift av berättande texter.

På onsdagen den 4/2 var det dags för nästa prov i svenska och då handlade det om läsförståelse av sakprosatexter, och en skrivuppgift av instruerande inslag.

Det var viktigt för eleverna att i förväg få information om hur proven skulle gå till, att proven bestod av flera delar, hur lång tid de hade på sig att genomföra proven, när rasten mellan proven var m.m. Eleverna fick dessutom  hem information och tips om vad de skulle tänka på vid genomförandet av proven, som de kunde läsa igenom tillsammans med föräldrarna.

feb. 15 027feb. 15 029

Vår maskot Ludde sitter på bordet och hejar på, och ser till att alla koncentrerar sig och gör sitt bästa på proven.