Kategoriarkiv: The Big Five

Förmågorna

juni 014
The big five
juni 013
Förklaringar vad de olika förmågorna innebär.
juni 016
Matematikens måltavlor som talar om vilka förmågor man ska kunna i matteämnet.

juni 015

På våra väggar i klassrummet har vi hängt upp tavlor som visar ”THE BIG FIVE”,  som illustrerar de olika förmågorna som vi tränar på i alla ämnena. Det handlar om att kunna kommunicera med varandra, att analysera, jämföra, kunna ord och begrepp m.m. Ja, ni har förklaringar här nedan.

Här är först också en kort presentation av Göran Svanelid som sammanställt de viktigaste förmågorna som finns i alla skolämnen.

Göran Svanelid är universitetslektor och har arbetat inom lärarutbildningen i Stockholm sedan 1987. Han är läromedelsförfattare och ingår i den grupp som tar fram de nya nationella proven i SO för årskurs 6 och 9.

THE BIG 5

De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.

Analysförmåga  Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

Kommunikativ förmåga  Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

Förmåga att hantera information  Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Det här kräver mycket av oss lärare att ständigt tydliggöra för våra elever när och hur vi tränar på alla dessa förmågor.

Med tiden blir det tydligare och tydligare för er elever, och jag märker att ni själva förstår hur viktigt det är. Dessutom blir det mer och mer så att ni lyfter varandra och er själva i lärandet.

Vi kommer att återkomma med förslag och idéer på hur vi jobbar med förmågorna framöver.