Kategoriarkiv: BFL och formativt lärande

Formativt lärande

I det formativa lärandet är det viktigt att se och försöka förstå sitt eget lärande, och det gäller både för eleverna och lärarna. För mig som lärare behöver jag ge alla eleverna i klassen möjligheter att få träna på det som de ska lära sig och bli bedömda i, och att också få många olika tillfällen till att visa vad de lärt sig och ofta få återkoppling på sin utveckling för att nå målen.

Då vi ”pratar kunskap” i klassen alltså då vi t.ex. läst om elektricitet, sett en film eller experimenterat och resonerar om vilka kunskaper vi lärt oss, använder vi våra glasspinnar med elevernas namn och drar en pinne för att ge den eleven möjlighet att få tala om och vara med i resonemanget. Fördelen med att dra våra glasspinnar med namnen är att alla måste vara beredda på att hänga med i vad vi pratar om, och tänka till och reflektera. Vi har också vår blåa korg med namnlappar i som vi har användning av på flera olika sätt.

brobygge 005

brobygge 011

Exit tickets

Här har vi ett sätt för eleverna att visa för mig som lärare om de har förstått det vi hållit på med under en lektion eller efter ett arbetsområde. På bilden här finns inga namn på lapparna utan i det här fallet kan jag som lärare se om lektionen gått hem eller om jag ska ändra på något i min undervisning. Som synes är det två stycken röda lappar (elever)som inte förstått och eftersom jag inte vet vilka det är så ändrar jag lite på mitt sätt att undervisa  till nästa lektion. Min förhoppning är då att jag gett dessa elever möjlighet att lära sig.

brobygge 027

ExitTicket 2

 

 Exit tickets kan se ut på lite olika sätt, men syftet med dem är att eleverna får möjlighet att efter en lektion eller efter ett genomfört arbete tänka efter vad de lärt sig, om de förstått eller om de vill jobba mer, eller för att få mer hjälp. För mig som lärare är exit tickets värdefulla för att jag kan då tydligare se om eleverna förstått och om de lärt sig det som målet var, och om min undervisning varit tillräckligt bra eller om jag behöver förändra något.

juni-15 012

Stoppljusen är också bra! Eleverna har dessa på/i sin bänk och visar mig vid olika lärtillfällen om de förstått (grönt(, vill ha lite mer förklaringar (gult) eller ej förstått alla (rött). Bra sätt att få snabb feedback för mig om min undervisning, och bra för elevernas fortsatta lärande.