Kategoriarkiv: Teknik

Teknik – MakerSpace – robotar

De här bilderna tog jag senast vi var på Maker Space, det var fortsatt programmering på datorerna och det roligaste var förstås de här underbara robotarna.

Jag hoppas nu att mina ”gamla” elever kommer att få möjlighet och själva ta initiativet till att fortsätta sitt lärande på MakerSpace, en fantastisk tillgång som finns i Hultsfred med duktig personal.

Min bestämda förhoppning är att kunna ta med mig mina nya elever till MakerSpace för att utveckla lärandet om programmering och att få lära känna robotarna förstås. Längtar!

Teknikdag

Hela årskurs 6 har haft en teknikdag. Eleverna var förstås i blandade grupper, det är både lärorikt och kul att få jobba med de andra eleverna som inte går i samma klass.

Syftet med dagen var att få öva på att konstruera för att testa både hållbarhet och rörelse och kraft.

Kunskapskraven eleverna jobbade mot är:

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Vi hade olika stationer med utmaningar vilka vi hittat på lektion.se: Nio utmaningar Tema teknik
Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se

Utmaning 1 •  Bygg ett musikinstrument på vilket gruppen kan framföra första stycket i ”Gubben Noa”. Här hade eleverna tillgång till tomflaskor och vatten. 

Utmaning 2 •  Bygg en ”bro” mellan de två stolarna som håller för 0,5 kg belastning mitt på. Endast spaghetti, papper och tejp får användas.

Utmaning 3 •  Använd ett A4-papper och bygg ett så högt torn du kan. Endast papper, sax och tejp får användas.

Utmaning 4 •  Konstruera två pappersflygplan som flyger från startlinjen och träffar öppningen. För att flygningen ska vara godkänt ska två olika plan träffa öppningen vars 2 gånger i följd!

Utmaning 5 •  Konstruera en katapult som kan skjuta iväg bollen. Bollen ska träffa inom markeringen. Endast givet material får användas! ( träbitar, linjal, gummiband, sked, boll)

 

Här jobbade alla febrilt med att konstruera en katapult.

Utmaning 6 • Flytta vattnet från ena hinken till den andra med hjälp av muggarna.   Poängavdrag för spillt vatten!

Utmaning 7 •  Bygg en kulbana av plastslangen (2”) •  Kulan ska passera ”från start till mål” på exakt 15 sekunder •  Anpassa lutningen så tiden blir så exakt som möjligt! (genomskinlig slang, tejp, tidtagare)

Vid alla stationerna dokumenterade eleverna i sina uppdragshäften i form av en skiss, en beskrivning på hur de gått tillväga och om deras lösning av uppdraget.

Eleverna jobbade entusiastiskt och provade sig fram på konstruktiva och påhittiga sätt. Det är många elever som verkligen gillar att jobba med konstruktion och att få möjlighet att tänka själv och tillsammans med andra. En del elever kan tycka att det känns jobbigt och kan vara lite rädda för att inte klara utmaningarna, men då har vi lärare en mycket viktig roll att stödja och uppmuntra. Viktigt är också att ofta träna på att samarbeta, så eleverna vet att alla i en grupp ska komma till tals. Det finns många exempel på samarbetsstrukturer på kooperativt.com 

Teknik-bygga broar

Vad säger ni om den här?

I teknik har vi jobbat med BROAR, ett spännande ämne eftersom broar finns överallt i hela världen både gamla och nya, kända och okända och många olika typer av broar. Det mest intressanta är alla olika brokonstruktioner som finns.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bro

På wikipedia läste vi om olika brokonstruktioner för att få lite förståelse för hur de kan fungera och vilken konstruktion de har.

TEKNIK brokonstruktion Här kan instruktion och mål för arbetet ses.

Därefter fick eleverna två och två planera och göra en skiss på en egen brokonstruktion som kunde vara möjlig för dem att bygga själva med det ihopsamlade materialet vi hade att tillgå.

Det blev fullt engagemang, mycket tänkande och resonerande om hur bron skulle kunna konstrueras för att uppnå kraven för stabilitet och hållbarhet.

Då själva bron var byggd var det dags för testning, den skulle hålla för 2 kg. Ja, de flesta gjorde det, men en fick fortsätta att tänka och ändra sin konstruktion lite till.

Sedan var uppgiften att dokumentera hur bygget gått till, hur konstruktionen var och även att träna på att redovisa för övriga i klassen.

Redovisningens syfte var att berätta om hur bron  skulle kunna vara hållbar och förklara hur man tänkt då man byggde den.

Vi tyckte att det var spännande att veta mer om broar, så eleverna fick i uppgift att söka reda på kända broar i världen. Vi kom överens om att vi ville minst veta namnet på bron, vilket land den finns i, vilken typ av bro det är och en bild på bron. Det blev intressanta powerpointpresentationer och en hel del fakta om dessa broar.

Som sammanfattning av detta arbete var lärdomen att det ligger mycket arbete och kunskap bakom varje typ av brokonstruktion, och att det kräver en hel del av teknik- och matematikkunskaper för att klara det.

Teknikresan

Årskurs 6 åker på TEKNIKRESAN och nu var det vår tur att åka. Vi åkte buss till Målilla hembygdspark och blev välkomnade av Roland, Sven-Erik, Monika och två damer till. Klassen var uppdelad i tre grupper och en grupp började hos Roland vid smedjan, en grupp i motorhusen och en i vävstugan. Sedan roterade grupperna så alla fick prova allt. Alla elever fick varsin frukt. Efter allt detta var vi i Venhagsskolan och åt lunch, trevligt! Bussen tog oss sen vidare till Glamox Luxo Lighting AB i Gårdveda för ett studiebesök. Där fick vi lära oss mycket om armaturer och belysning.

Lite mer fakta om företaget Glamox Luxo Lighting AB:

De utvecklar, tillverkar och tillhandahåller belysningslösningar för offentliga och kommersiella inomhusmiljöer. De har 110 anställda och  ca.25 genom ett bemanningsföretag. Arbetstider är från 06.30 till 01.30 varje vardag och även helger. Deras omsättning är 250 miljoner kronor. De har vunnit ett fint designpris på en av deras armaturer. Företaget exporterar mycket främst till Norge.

Vad vi fick lära oss om energi:

Vi fick lära oss lite om glödlampans utveckling från energikrävande och med kort livslängd till dagens energisnåla och långlivade ledlampor. Den s.k. lågenergilampan som är ett litet lysrör som är böjt ska man inte köpa för den är miljöfarlig. Den bästa glödlampan är den som har mörka ränder nertill och med ett skyddande dimhölje upptill. De mörka ränderna och dimhöljet är till för att kyla ner ledlampan eftersom den annars blir för varm. Den är energisnål och lyser bra. Vi fick också lära oss om lysrörets utveckling från de avlånga lysrören till de små ledlysdioder man använder mest idag, eftersom de är mer enrgisnåla och har en längre livslängd.

Lampor med LED ger lika mycket ljus, och använder bara 15% av energin jämfört med med en vanlig glödlampa, den tål kyla, värme och skakningar.

LEDdioder är starka och behöver ett skydd, som det finns olika design på. Det finns också lampor med närvarosensorer, ljussensorer och dimmer. Det finns också olika färg på ljuset som kan ändras.  Blåvitt ljus gör oss pigga och gulvitt gör oss lugna. Det skulle vi ha i våra klassrum, tycker jag.

347 miljoner kronor/år slösar svenska skolor bort genom att ha gammal och energikrävande belysning i klassrummen!!!

25% av världens energi går åt till belysning.

Dagen efter Teknikresan utvärderade vi och det var mycket nöjda kommentarer från eleverna, och de tyckte de hade lärt sig en hel del teknik, och vi diskuterade om hur mycket teknik det finns överallt runt omkring oss.

Teknik:Brokonstruktion

TEKNIK: Brokonstruktion

UPPGIFT: Bygga en hållfast och stabil bro.

Brouppgiften förbereds

 • Först gjordes en genomgång av brohistorik, byggmaterial och olika konstruktioner.
 • Vilka för- och nackdelar finns med olika material och hur ser broar ut i olika delar av världen?
 • Vi gick in på wikipedia för att titta på olika brokonstruktioner
 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Bro

Sedan informerade jag om syfte, mål, bedömning och om hur arbetet ska gå till.

SYFTE:

Att utveckla förmågan att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ur centralt innehåll:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer.

MÅL TILL ELEVERNA:

 • Att skapa en enkel ritning på en hållfast brokonstruktion, och följa ritningen.
 • Att bygga en hållfast brokonstruktion som ska hålla 5kg och vara minst 50cm lång.
 • Att använda lämpligt material att bygga med.
 • Att redovisa sin konstruktion inför klassen.

BEDÖMNING:

För att jag ska kunna bedöma uppgiften måste ni:

 • göra en skiss (ritning) på bron som jag ska godkänna före byggandet.

Jag bedömer också:

 • brons konstruktionen och hållbarhet
 • hur väl du samarbetar
 • designen på bron

ARBETSGÅNG:

 • Jobba två och två, resonera om vilken typ av bro ni vill bygga, om hur ni ska få bron att hålla och vilket material ni ska använda.
 • Gör en ritning.
 • Börja bygga efter ritningen och glöm inte att lyssna på varandras idéer under arbetes gång.
 • Justera ritningen och förbered redovisningen.

Här ser vi hur några av konstruktionerna såg ut i början av arbetet.

teknik 001teknik 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teknik 004

teknik 003

Här har de kommit en bit på väg.

brobygge 026 brobygge 025 brobygge 024 brobygge 023 brobygge 022 brobygge 021 brobygge 020 brobygge 019 brobygge 018 brobygge 017 brobygge 016 brobygge 007

Teknik: vika flygande fraktflygplan

Vi avslutade med en tävling som gick ut på att dels komma långt med sitt vikta flygplan och hur stabilt det kunde flyga. Så vår korridor fick bli flygfält. Vann gjorde Nellie och Martin. Bra gjort alla!