Kategoriarkiv: Kemi

En naturvetenskaplig inspirations- och upplevelsedag.

Vi har tillsammans med femmorna besökt gymnasiets NA-program för en naturvetenskaplig inspirations- och upplevelsedag.

Syftet var att inspirera våra elever till kommande studier på NA, och att jobba för att nå kunskapsmålen i NO.

Eleverna roterade i 15-grupper på 4 stationer med följande innehåll:

  1. Biologi: DNA i kiwi.
  2. Fysik: Demonstration av 50 000 volt och vi ser hur ljud gestaltas i eld. Laboration på elektricitet och värme.
  3. Kemi: Laboration på kemi i hemmiljö.
  4. Experimentverkstad: Besök vid småstationer för experiment inom naturvetenskap, bla hur upplever vi tillvaron om vi bara kan se oranga nyanser, hur reagerar cola-burkar på vacuum för att inte tala om cocosbollar, vem har kortast reaktionsförmåga, starkast handkraft, statisk elektricitet? – en hårresande historia!

Det var kul, inspirerande och lärorikt!!!!