Kategoriarkiv: Biologi

Allemansrätten

allemansratt[1]

Här är ett område som vi börjat att jobba med i femman, mycket intressant och viktigt! Det handlar om ALLEMANSRÄTTEN. Den ska man kunna, så det så!

Hur gjorde vi för att lära oss om den? Jo, vi startade med att ta reda på vilken förförståelse som fanns, alltså vad kunde redan  eleverna om allemansrätten, och det var en hel del! Men det fanns mer att lära så…..

Vi samtalade, kollade på en plansch, läste i en broschyr, tittade på en film, och tog en runda i ett naturområde i närheten av skolan för att se om allemansrätten respekterades. Tyvärr såg vi alltför mycket skräp lite överallt, tråkigt! Så viktigt att vi lär oss om vilka rättigheter och skyldigheter vi har gällande allemansrätten.

All fakta som eleverna inhämtade fick de skriva ner och sedan sammanfattade vi tillsammans våra lärdomar, och svarade på tipsfrågor om ALLEMANSRÄTTEN.

Biologi och slöjd: Fåglar

Klassen och jag har haft ett samarbete med Anne och Ulf i slöjden, då vi jobbat med att lära oss om fåglar och om fåglars liv och miljö i  biologi, och i slöjden arbetat med att tillverka fågelholkar och sytt fåglar. Vi planerade tillsammans och den pedagogiska planeringen kan ses här:

Pp Fåglar-fåglars liv och miljö

Eleverna gjorde fina holkar och fåglar med dokumentation om hur arbetet fortlöpt och med reflektioner om lärandets process i slöjdämnet, och i biologin gjordes mycket lärorika och fina Powerpoints-presentationer om olika fåglar. De sökte och samlade fakta från olika källor och bearbetade informationen med hjälp av 6-rutan för att strukturera upp vad som är viktigt att veta om fåglars liv och om miljön de lever i. Vi tittade på massor med filmer och lyssnade på fågelsång.

aug 098

En rubrik för varje ruta: Utseende, föda, förekomst, fiender, förökning o livscykel och det gjordes även fler rutor.

Så här började eleverna samla och sortera upp viktig fakta, för att sen jobba vidare med att hitta mer såsom bilder, mer spännande fakta, filmer och videoklipp. Sen sammanställdes allt det i en Powerpoint, som redovisades inför klassen, och vi hade kamratbedömning i form av ”Two stars and a wish”, alltså två positiva omdömen och ett omdöme som talar om vad som kan utvecklas till nästa liknande arbete.

brobygge 029 brobygge 030

brobygge 031 brobygge 032 brobygge 033 brobygge 034 brobygge 035 brobygge 036

vår-15 001 vår-15 004

Här trängs elevernas fåglar, alla vill visa upp sig.

Ut i naturen

Underbart och lärorikt att ge sig ut i naturen, fint väder hade vi dessutom.

Den här gången var uppgiften:

 • att namnge de lövträd eleverna kunde hitta i det området vi befann oss i.
 • att dokumentera så många växter och djur de kunde hitta i ett område på 10mx10m
 • att slå i floran och andra böcker för att kunna namnge och få information om olika växter och djur.
 • att använda lupp för att studera främst blommornas beståndsdelar

I kunskapskraven i biologi står det att eleverna ska få möjligheter att utveckla förmågan att:

 • göra fältstudier och undersökningar,
 • använda utrustning som fungerar,
 • jämföra med andra elever vad de kommit fram till och vad likheter och skillnader kan bero på.
 • visa och dra slutsatser hur undersökningarna gått till
 • ge exempel och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen.

maj igen 011 maj igen 010 maj igen 009 maj igen 008

Så målen för besöket i naturen blev att uppfylla dessa kunskapskrav, som vi diskuterar omkring då vi är tillbaka i klassrummet. För att nå  kraven görs uppgifterna och  resultaten dokumenteras.

Viktigt blir att reflektera över vad som gjordes bra, vad som kan göras bättre till nästa gång och om olika nivåer på kunskaperna som ska inhämtas, så att eleverna förstår vad som förväntas av dem.

Inför besöket i naturen pratade vi om Allemansrätten, vilka skyldigheter och rättigheter vi har då vi vistas i naturen. Eleverna fick kolla på nätet för att kunna besvara en del frågor de fick av mig. Vi tittade också på en film.

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/

allemansratt[1]

 

 

 

 

Biologi

I biologin gäller det att känna till olika djur och växtgrupper, att kunna namnge och sortera en del växter och djur och att förstå en hel del begrepp såsom näringskedjor, livscykel, anpassning, ekologi, ekosystem, klorofyll och fotosyntes.

Det finns förstås olika sätt att lära sig allt detta. Vi i klassen tycker att det är viktigt att lära tillsammans genom att t.ex. hjälpas åt att inhämta fakta två och två för att kunna resonera om vad man lär sig och för att ge varandra återkoppling.

Vi gillar att göra Powerpoints vilket är både kul och ett väldigt bra sätt att lära sig och att lära ut till varandra.

Att se filmer tycker vi också om förstås, speciellt om djur och natur. Det ger så många möjligheter till samtal och upplevelser tillsammans.

maj 15 028maj 15 032 maj 15 031 maj 15 030 maj 15 029

Biologi: om våren och om ekosystem

Att uppmärksamma hur naturen förändras under de olika årstiderna är både lärorikt och bra för hälsan. Här handlar det om våren.

vår 013

blåsippor

till bloggen 023

styvmorsviol

till bloggen 022

 

 

 

 

 

 

 

smultronblommor

till bloggen 021

vitsippa

till bloggen 020

 

 

 

 

 

 

 

gullviva

till bloggen 019

gökärt

till bloggen 018

 

 

 

 

 

 

 

granskott

till bloggen 017 till bloggen 016

blåbärsblommor

till bloggen 015

skogsviol

till bloggen 014

 

 

 

 

 

 

 

maskros

vår 024

Troligen en humla som suger nektar.

vår 011

Vi har varit ute på fältstudier och studerat vitsippor, tittat med lupp och funderat på lite olika uppgifter och frågor att besvara.

till bloggen 044

Rutor att lägga olika delar av vitsppan i och studera närmare med lupp.

till bloggen 045

Lite frågor och spännande fakta om vitsippan.

till bloggen 046

Vi undersökte olika ekosystem genom att i grupper märka ut ett område på 3x3m och ta reda på vilka växter och djur som kan tänkas trivas där.

till bloggen 047

På väg hem med en skön naturupplevelse i minnet, med lite mer naturkunskaper och anteckningar att redovisa dagen därpå, så kom ett störtregn! Väl att det var slutet på dagen för oss som blev dyblöta.

 

 

En naturvetenskaplig inspirations- och upplevelsedag.

Vi har tillsammans med femmorna besökt gymnasiets NA-program för en naturvetenskaplig inspirations- och upplevelsedag.

Syftet var att inspirera våra elever till kommande studier på NA, och att jobba för att nå kunskapsmålen i NO.

Eleverna roterade i 15-grupper på 4 stationer med följande innehåll:

 1. Biologi: DNA i kiwi.
 2. Fysik: Demonstration av 50 000 volt och vi ser hur ljud gestaltas i eld. Laboration på elektricitet och värme.
 3. Kemi: Laboration på kemi i hemmiljö.
 4. Experimentverkstad: Besök vid småstationer för experiment inom naturvetenskap, bla hur upplever vi tillvaron om vi bara kan se oranga nyanser, hur reagerar cola-burkar på vacuum för att inte tala om cocosbollar, vem har kortast reaktionsförmåga, starkast handkraft, statisk elektricitet? – en hårresande historia!

Det var kul, inspirerande och lärorikt!!!!