Brobygge i tekniken

Att ta reda på hur man bygger broar och vilka olika typer av broar det finns är spännande!

Vi började med att ta reda på olika brotyper genom att titta på några filmer och även en powerpoint som lärde oss just det.

Eleverna behövde också veta varför vi skulle jobba och lära om brokonstruktioner. I ämnet fysik finns kunskapskrav i Lgr11 som är vår läroplan, och där kan vi läsa att:

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla:

  • kunskaper om vilka material som kan användas i en teknisk konstruktion
  • sin förmåga att jämföra olika förslag och konstruktioner och utifrån detta analysera och utarbeta en fysisk modell
  • sin förmåga att använda några relevanta begrepp som rör ritningar och konstruktioner

Den pedagogiska planeringen vi följde kan du läsa om här:

Då eleverna fått till sig kunskaper om olika brotyper och material broar byggdes och byggs av, var det dags att i mindre grupper få möjlighet att bygga egna modeller av broar. Uppdraget blev följande:

  • Välj en brotyp och skriv fakta om den.
  • Gör en ritning på den modellbron ni ska bygga.
  • Sök efter lämpligt material att bygga med.
  • Sätt igång och bygg! Den ska hålla för 2,5 kg.
  • Förbered sedan en presentation av ert arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *