10 goda vanor

I senaste numret av Pedagogiska magasinet nr1 2018 läste jag en artikel om 10 goda vanor.

På Haverdals byskola utanför Halmstad används kunskap om hjärnan både i skolan och förskolan. År 2011 utvecklade Ulrika Rudgard tillsammans med några andra lärare en modell för inlärning, Haverdalsmodellen. Den bygger på forskning som visar att inlärning gynnas av att kombinera samarbete, teoretiska, praktiska och fysiska moment. För drygt två år sedan inledde skolan ett samarbete med hjärnforskare från Göteborgs universitet, som de kom i kontakt med via Kattegattgymnasiet.

De tio goda vanorna – det är råd som ska främja hjärnhälsa och är framtagna från modern hjärnforskning. De tio vanorna handlar bland annat om att hjärnan behöver omväxling, repetition, vila, fysisk träning, undvika stress och lära sig nya saker för att fungera bra.

10 GODA VANOR FÖR HJÄRNHÄLSA:
Mat
Fysisk träning
Positiv tanke
Hantera stress
Lär nya saker
Repetition
Omväxling
Ta egna beslut
Vänner
Sömn
Källa: Rolf Ekman ( hjärnforskare vid Neurokemilaboratoriet vid Göteborgs universitet)

Jag tyckte det lät intressant och viktigt, eftersom jag redan på olika sätt jobbar med att förstärka de här ”vanorna” för både mig själv och för mina elever. De är liksom självklara, men att verkligen tänka till om hur vi kan göra och att få insikt i vad de verkligen innebär är kanske inte lika självklart.

Därför har jag startat upp med att ställa frågan till mina elever:

Vad behöver och kan du göra för att fungera bra?

Det blev en brainstorms-övning och jag skrev på tavlan.

Därefter fick eleverna två och två en lapp med en god vana, och fick i uppgift att samtala om vad ordet (vanan) innebar. De gick fram till tavlan och placerade in sin vana på lämpligt ställe efter deras tidigare förslag. Det blev en bra start på elevernas egna förslag på goda vanor jämfört med forskarnas förslag.

Jag har fått inspiration till att tänka vidare på hur vi kan jobba med dessa ”tio goda vanor”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *