Elevinflytande om lärandet och lärmiljön

Elevinflytande-elevernas syn på lärandet och lärmiljön

 • Vad ska vi lära oss? Vad behöver vi kunna i framtiden? Vad vill vi lära oss?
 • Hur (på vilka sätt) lär vi oss?
 • Vilka arbetssätt kan vi använda?
 • Vilka tekniker kan vi använda oss av?
 • Vilken arbetsmiljö vill vi jobba i?
 • Vem kan vi samarbeta med?
 • Vad är bra nu och vad kan vi förbättra?
 • Hur kan vi jobba med elevdemokrati/värdegrundsfrågor/ute-pedagogik/praktiskt arbete/fältstudier/källkritik?

De här frågorna försöker jag ställa till mina elever ofta, eftersom det ger eleverna möjligheter att:

 • tänka på sitt eget lärande
 • reflektera över sitt eget ansvar
 • påverka och att ha inflytande

Titel: Elevinflytande i lärandet Författare: Selberg, Gunvor Datum: 1999-09-23

I den här studien av Gunvor Selberg visar resultatet att elevinflytande har betydelse för lärandet.

”Studiens resultat beskriver en läroprocess då elever har inflytande i lärandet. Analyserna visar, bland annat, att ju mer inflytande elever har i sitt eget lärande ju högre kvalitet uppnår de i lärandet i jämförelse med målen i den nationella läroplanen. En hög nivå av inflytande i skolarbetet resulterar i aktivt lärande som ger en djupare och bredare kunskap.”


Min erfarenhet säger att man behöver jobba regelbundet med olika former av elevinflytande, och att det är en process, det tar alltså tid att utveckla. Då det är verkligt elevinflytande ska eleverna känna att det har betydelse vad de säger, tycker och föreslår och att deras förslag är viktiga. Det handlar om att både eleverna och lärarna har ett demokratiskt synsätt, att kunna ta hänsyn och lyssna till olika argument.

Bild: https://pixabay.com/sv/val-demokrati-urna-r%C3%B6stsedlar-1496436/

Då jag presenterar min pedagogiska planering, eller då jag berättar om vad som ska läras enligt läroplanen, får oftast eleverna vara med att ge förslag på hur de vill jobba för att nå de mål jag satt upp. Det kräver att eleverna har fått prova många olika arbetssätt för att kunna välja ett som de gillar och anser att de lär sig av. Då de går i sexan har de det, men en del vill förstås prova något de aldrig provat förut, och det är ju bra.

Vi i klassen har våra ”klassens råd” som jag berättat om förut. Klassen är indelad i grupper (råd) som har ansvar för olika saker:

Undervisningsrådet, Miljörådet, Medierådet, Kulturrådet och Informationsrådet

Här kan man se vad råden innebär: Klassens råd ny

Det här jobbet med råden kräver sin tid, så periodvis har vi tagit pauser för att hinna med allt som ska hinnas med. Det bästa är förstås att jobba med råden regelbundet, då ger det eleverna känslan av att medverka och ha inflytande.

Nu är det snart dags igen så eleverna kan skriva lite inlägg här i bloggen!

Utvald bild: https://se.dreamstime.com/stock-illustrationer-demokrati-image53310295

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *