Utvecklingssamtalen

Nu är vi mitt uppe i utvecklingssamtalen, som handlar om bedömningen av höstterminen i årskurs 6 och om betygen eleverna fick i julas 2016.

Eleven leder samtalet och börjar med att hälsa föräldrarna välkomna och berättar hur samtalet kommer att gå till.

Utvecklingssamtalet vt17

Eleven läser sina reflektioner utifrån några frågor som eleven svarat på och förberett före samtalet. (se nedan)

Reflektionsfrågor inför utvecklingssamtalet vt17

Sedan går vi in på InfoMentor, det bedömningsprogram vi använder, och visar omdömesblanketten, kunskapskraven och tittar på och resonerar om bedömningen i de olika ämnena eleven har, vad eleven behöver utveckla och hur det ska gå till. Vi pratar om vad som krävs för att eleven ska kunna behålla sitt betyg och hur det ska gå till för att kunna höja sitt betyg.

Sen får föräldrarna en egen punkt för att kunna ställa frågor och reflektera över vad som sagts.

Avslutningsvis sammanfattar eleven samtalet.

Att alla parter känner sig nöjda efter samtalet är så klart viktigt.

Min förhoppning är att samtalet har lett till att det varit en tydlig information från eleven och läraren till föräldrarna om hur det går med arbetet och lärandet för eleven  i skolan, och förstås tydligt för eleven vad som behöver utvecklas i det fortsatta skolarbetet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *