Bild-konstnärer

Vi har i bild jobbat med temat ”Konstnärer”. Eleverna har jobbat i smågrupper med olika kända konstnärer i syfte att känna till olika konstnärsnamn, vilken typ av konst de har skapat, och för att bli inspirerade att skapa egen konst i samma stil.

Uppgiften:

  • Sök reda på fakta om din konstnär och om konstnärens konst, och skriv ner det som är intressant att veta, gör en ”faktatavla”.
  • Sök också efter bilder (konstverk) som konstnären skapat.
  • Skapa en egen bild (konstverk) inspirerat av konstnären.
  • Välj en av konstnärens konstverk och gör en bildanalys utifrån de frågor du får av mig.
  • Gör dessutom en bildanalys av ditt eget konstverk.
  • Sammanställ en plansch av dina arbeten.
  • Träna på att redovisa!
  • Redovisa!

Här har arbetet kommit en bit på väg, och ligger och väntar på nästa bildlektion.

img_0342 img_0343 img_0344

Här har arbetsprocessen fortsatt lite till.

img_0384 img_0385 img_0386

Då arbetet med fakta om konstnärerna, sökandet efter deras konst och skapandet av egna konstverk redovisade eleverna sina arbeten inför klassen. Därefter hängdes allt upp på väggen i korridoren så även andra kan lära sig.

img_0403 img_0404

Nu återstår bildanalyserna, vi skriver mer om det snart.

Naturligtvis kommer vi att utvärdera jobbet, kolla att målen för arbetet nåtts och analysera vad som kan utvecklas till nästa bildprojekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *