Skapa lärande strategier tillsammans med eleverna.

skc3a4rmavbild-2015-06-15-kl-20-24-20

Vi i klassen pratar ofta om varför man ska lära sig en massa och vad man kan ha för nytta av det man lär sig. Det blir ofta intressanta diskussioner, och för mig som lärare är det viktigt att tänka till ordentligt för att kunna motivera eleverna att anstränga sig och att känna  meningsfullhet.  Eleverna förstår att det i skolans läroplan står skrivet vad de ska lära sig och även på vilka olika sätt de har rätt till att  lära sig på. De vet att de har rätt till arbetsro och att få möjlighet att samarbeta med andra,  att få möjlighet att prova på många olika sätt att arbeta på, få vara kreativa och få förverkliga sina egna förslag och idéer. För att uppnå en sådan stimulerande lärmiljö vet eleverna att det är allas ansvar att bidra, och att alla i klassen är viktiga för att det ska fungera.

Skapa lärande strategier tillsammans med eleverna.

Jag ställde dessa frågorna till eleverna att fundera över:

 • ”Hur vet och ser man att en elev lär sig mycket?”
 • ”Hur märks det i klassrummet?”
 • ”Vad är det eleven gör?”

Elevernas svar på frågorna om lärande strategier:

Eleven…

 • jobbar flitigt och hårt
 • är intresserad av ämnet
 • kollar inte upp, pratar inte, bara jobbar
 • är i flow
 • har inte så många fel
 • svarar bra på frågor
 • är med, är positiv och engagerar sig i det.
 • anstränger sig
 • vill
 • har tålamod
 • funderar och tänker
 • är glad och skrattar
 • är koncentrerad
 • blir mer självsäker och klarar mer och mer
 • samarbetar

Elevernas förslag till lärande strategier:

 • Visa intresse.
 • Ställ frågor.
 • Lyssna uppmärksamt.
 • Var fokuserad och låt dig inte distraheras.
 • Försök utvecklas och komma vidare. (Välj inte den lättaste vägen.)
 • Förklara för kompisar.
 • Försök alltid göra så bra som möjligt. Ge inte upp!
 • Var med i diskussioner. (Delta aktivt.)
 • Ansträng dig!

Med dessa förslag tror jag vi kan komma långt med inställningen till hur eleverna kan lära sig mycket.

Lärande strategier handlar förstås också om olika sätt att lära sig på inom olika områden, t.ex. lässtrategier, språkstrategier, strategier att följa vid laborationer, matematiska strategier, studiestrategier som tankekartor, stödord, EPA, VÖL-metoden…… Vi återkommer med mera sådant!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *