De nationella proven

img_1705 pippi

Vi har slutfört höstens nationella prov, och först ut var det svenska och svenska som andraspråk, den muntliga delen, alltså del A.

Vi lärare i årskursen organiserade så att vi som genomförde provet satt i grupprummen med grupper om tre elever och gjorde proven och de övriga tog hand om klasserna och undervisningen där.

Det kändes väldigt bra, eleverna var väl förberedda med den uppgift de hade fått strax före själva provet, och eleverna tog det hela seriöst. Att få möjlighet att sitta i en mindre grupp med elever och koncentrera sig,  och veta att en annan lärare ansvarar för undervisningen i klassen är utmärkt både för mig som lärare och för eleverna.

c3a4ppelhjc3a4rta

Sen har det flutit på med både engelskan och matten. De engelska proven gjorde jag i 6A också och väldigt många elever i båda klasserna tyckte proven var roliga.

– Kul att prata engelska, och att få sitta i mindre grupper, alla får chansen, säger eleverna.

Vi avslutade med matematikproven då det gällde att använda sina kunskaper och förmågan att se olika lösningar,  och att använda matematikens ord och begrepp för att förklara hur man tänkt och för att kunna kommunicera med varandra.

juni 016

Det kräver en hel del förberedelser för att det ska fungera med de muntliga proven. För att jag som leder proven ska kunna göra det behövs en lärare i klassen då jag genomför proven med mindre grupper.

Att få möjlighet att sitta och lyssna på elevernas kommunikation med varandra  och  att i lugn och ro få lyssna till deras kunnande i dessa ämnen är mycket givande.

 

formageskyltar-bilder-20140121

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *