Biologi-fältstudier vid Sågdammen

Uppgifter vattenmiljö

Ena av de vackra försommardagarna gav vi oss ut i naturen för att undersöka vattenmiljön i dammen vi har i närområdet.

Innan vi gick iväg resonerade vi så här:

Frågor

  • Vilka växter hittar vi i och vid dammen?
  • Vilka småkryp hittar vi?

Hypotes

  • Vass, alger, näckrosor, sjögräs, grodyngel, plankton, skräddare och trollsländor.

Efter förberedelserna i klassrummet tog vi med oss håvar, glasburkar, luppar, floror, böckerna om småkryp i sjöar och åar och ett häfte med lita frågeställningar.

Mycket riktigt hittade vi en hel del av vad eleverna trodde. Intressant var klodyveln och en simmande snok.

Eleverna var entusiastiska och det blev en lärorik och härlig eftermiddag!

Lgr11:

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *